Professor Jorunn Møller: Avskjedsforelesning og seminar

Professor Jorunn Møller fratrer sin stilling for aldergrensen, og holder i den anledning sin avskjedsforelesning 14. juni.

Jorunn Møller (Foto: UiO).

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til avskjedsforelesningen og til påfølgende seminar og mottakelse. Førsteamanuensis ved University of California, Berkeley og professor 2 ved UV, Tina Trujillo og professor Helen Gunter, fra Manchester University er to av flere bidragsytere på seminaret.

Påmelding 
Frist 3. juni.

 

Avskjedsforelesning – seminar – boklansering

12.00
Åpning av seminaret ved instituttleder og professor Rita Hvistendahl, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)

12.15
Ledelse og styring av utdanning - i spenningsfeltet mellom profesjon, forvaltning og politikk. Avskjedsforelesning ved professor Jorunn Møller, ILS.

13.00
Developing school leaders amid a new world order: Lessons for researchers and practitioners, førsteamanuensis Tina Trujillo, University of California, Berkeley/Universitetet i Oslo 

13.30
Pause


Styring og ledelse i grunnopplæringen- spenninger og dynamikker: Boklansering


13.45
Innledning ved forlagsredaktør Katinka L. Christiansen, Cappelen Damm Akademisk og professor Berit Karseth, Institutt for pedagogikk (IPED)

14.00
Presentasjon av to kapitler i boka ved førsteamanuensis Kirsten Sivesind, IPED og førsteamanuensis Guri Skedsmo og førsteamanuensis Ann Elisabeth Gunnulfsen, ILS

14.30
Kommentar fra praksisfeltet ved rektor Morten Andre Johnsen, Trara skole i Fredrikstad kommune og rektor Magnus Andresen, Hurrød skole i Fredrikstad 

14.45
Kommentar fra forskersamfunnet ved universitetslektor Andreas Bergh, Örebro universitet

15.00
Studying principals, revealing principles: the contribution of Jorunn Møller’s research to researching professional practices, professor Helen Gunter, The University of Manchester


15.30
Avslutning ved professor Eli Ottesen, ILS


15.45
Kulturinnslag ved mannskoret Tilslørte Bønder, dirigent Edvard Synnes


16.00
Mottakelse med tapas i Klubben

 


 

Publisert 14. mai 2019 10:29 - Sist endret 21. mai 2019 11:16