English version of this page

Seminar med Catherine Fosnot

Norsk matematikkråd inviterer i samarbeid med Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Matematisk institutt til seminar med Catherine Fosnot.

Bilde av en penn og en mattebok

Fosnot vil forelese om sin forskning på divisjon av brøk og tidlig algebra. For å illustrere dette vil hun vise video fra arbeid med elever i femte og sjette klasse. Etter forelesningen vil det være en åpen diskusjon med fokus på implikasjoner for matematikkundervisning på ungdomstrinn og videregående skole.

Både presentasjon og diskusjon vil foregå på engelsk.

Velkommen!

Publisert 16. mai 2019 13:01 - Sist endret 16. mai 2019 13:17