Skolen i møte med miljøkrise

Foredrag ved professor Erik Knain

Plakat der det står "There is no planet B"

Bildet er tatt av NiklasPntk fra Pixabay 

Erik Knain skisserer konsekvenser av bærekraftskriser for skolen og naturfag. Hvilke muligheter gir de reviderte læreplanene? De åpner for tverrfaglige tema knyttet til bærekraft, demokrati, livsmestring, utforskende arbeidsmåter og aktiv bruk av kunnskap. Er det nok for å ruste elevene for framtiden? Forelesningen holdes i forbindelse med Forskningsdagene 2019.

Arrangør

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Emneord: Klima, bærekraft, Forskningsdagene
Publisert 30. aug. 2019 09:13 - Sist endret 30. aug. 2019 09:17