Boklanseringsseminar: Lærerutdanningen i nordiske land

Velkommen til lansering av aktuell bok om lærerutdanningens utvikling i de nordiske landene og hvordan situasjonen er i dag.

Omslag Lærerutdanningen i nordiske land

(Omslag: Universitetsforlaget).

Mens den finske 5-årige lærerutdanning har høstet internasjonal anerkjennelse for høy kvalitet, har lærerutdanningene i de andre nordiske landene blitt kritisert. Kritikken har imidlertid blitt rettet med varierende styrke og forskjellige begrunnelser. Den har dels gått på at campusundervisningen og pensum er fragmentert og har svak relevans for lærerens yrkesoperasjoner, dels at lærerstudentenes tidsbruk i studiet er under gjennomsnittet for studenter, dels at det er høyt frafall, kjønnsubalanse og forsinket gjennomførelse i studiet.

Produksjonen av nyutdannede lærere er for lav sammenliknet med nåtidig og/eller framtidig behov for lærere (unntaket er Finland). Unntatt Finland mangler lærerutdanningsprogrammer i nordiske land attraksjonskraft for å tiltrekke seg faglig sterke søkere i tilstrekkelig grad.

Dette kan henge sammen med samfunnsforhold, eksempelvis læreryrkets status i samfunnet. Imidlertid vil lærerprofesjonens status være relatert til politiske beslutninger som legger føringer for lærerprofesjonens status.

Utdanningsmyndighetene i flere nordiske land søker etter løsninger på disse utfordringene, dels ved å la seg inspirere av andre lands politikkutforming og dels ved å søke nye løsninger på de nåværende utfordringene.

I denne boka drøftes lærerutdanningenes utvikling i de siste årene og den nåtidige situasjonen. Boka presenterer også den første sammenliknende spørreskjemaundersøkelse av hvordan lærerstudenter i samtlige nordiske land bedømmer studienes kvalitet. I bokas siste del presenteres noen ideer om hvordan lærerutdanning i nordiske land kan forbedres.

Program (oppdateres fortløpende)

  • 8.30 Velkommen ved Rita Hvistendahl (instituttleder, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) og Ida Hatlevik (leder, TEPEC)
  • Eyvind Elstad (professor ved ILS og redaktør for boken): En presentasjon av boka Lærerutdanning i nordiske land
    Kommentarer fra professor Elaine Munthe, Universitetet i Stavanger
  • Diskusjon
Publisert 3. jan. 2020 13:51 - Sist endret 14. jan. 2020 09:37