GJENNOMFØRES DIGITALT Midtveisevaluering - Silje Kristin Gloppen

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Silje Kristin Gloppen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Helen Gunter, Universitetet i Manchester.

Publisert 21. feb. 2020 13:29 - Sist endret 20. mars 2020 11:28