Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning

Konferansen er grunnet COVID-19 epidemien utsatt til oktober 2021.


Konferansen er en videreføring av "Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning", som ble avholdt i 2016 og 2018 ved Örebro universitet.

Påmeldingsskjema

Konferansen behandler teoretisk og empirisk forskning om miljø- og bærekraftspørsmål i tilknytning til utdanning.