Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning

22.-23. oktober 2020/Universitetet i Oslo


Konferansen er en videreføring av "Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning", som ble avholdt i 2016 og 2018 ved Örebro universitet.

Påmeldingsskjema

Konferansen behandler teoretisk og empirisk forskning om miljø- og bærekraftspørsmål i tilknytning til utdanning.

Del med kollegaene dine

■Del på e-post

■Del på Facebook

■Del på Twitter