UTSATT: Seniorforsker Astrid Roe: Avskjedsforelesning

Seniorforsker Astrid Roe holder sin avskjedsforelesning etter å ha fratrådt sin stilling for aldersgrensen. Tittelen på forelesningen er «Jakten på den beste leseopplæringen». Husk å melde deg på. Oppdatering: Arrangementet utsettes av hensyn til smittevern. Mer informasjon kommer.

Meld deg på!

Etter forelesningen blir det mottakelse med enkel servering.

Velkommen!

Publisert 4. nov. 2021 08:53 - Sist endret 3. des. 2021 16:44