English version of this page

Exploring Language Education (ELE) 2021

ELE2021-konferansen søker å samle forskere som jobber med språkopplæring.

Illustrasjonen viser en snakkeboble bestående av mange puslespillbrikker i ulike farger.

ELE2021 skal reflektere et utvalg av perspektiver på språkopplæring (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Konferansen er utsatt til 2021. ELE2021 vil bli gjennomført digitalt.

Konferansen skal reflektere et utvalg av perspektiver på språkopplæring, både når det gjelder språkundervisning i morsmål og andrespråk og alderstrinn.

Les mer om Exploring Language Education (ELE) 2021 og meld deg på konferansen på de engelske sidene.

Publisert 10. apr. 2019 13:06 - Sist endret 27. mai 2021 09:18