AVLYST: Lansering temanummer ADNO: Lærerutdanningens undervisningspraksiser på campus

Velkommen til lanseringen av et nytt temanummer av Acta Didactica Norden (ADNO). Oppdatering: Arrangementet er dessverre avlyst av hensyn til smittevern.

Program

  • Introduksjon til temanummeret av redaktørene Ida Hatlevik og Inga Staal Jenset.
  • Presentasjon av tre artikkelbidrag: 
    • Marianne Ødegaard, Erik Knain, Ole Andreas Kvamme, & Elin Sæther, UiO: Making Sense of Frustration and Complexity when Introducing Sustainability in Teacher Education
    • Tonje Stenseth, USN: Hvordan fremme studentaktivitet og engasjement for læring? En designbasert studie av omvendt undervisning og videorefleksjoner i lærerutdanningen
    • Britt Oda Fosse & Janne Scheie, UiO: Preparing student teachers to teach in diverse classrooms: A comparative case study of two teacher education programmes
  • Diskusjon av temanummerets bidrag for lærerutdanningen generelt og for lærerutdanningen ved ILS av studieleder Kirsti Engelien.
  • Spørsmål og diskusjon
Publisert 9. nov. 2021 15:26 - Sist endret 8. des. 2021 15:45