Midtveisevaluering - Leidy Viviana Daza Ramos

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Leidy Viviana Daza Ramos (Vivi), Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er førsteamanuensis Hege Yvonne Hermansen, Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Kontakt hovedveileder Greta Björk Gudmundsdottir for ønske om å delta i møtet.

Publisert 2. feb. 2021 10:50 - Sist endret 4. mai 2021 14:04