Midtveisevaluering - Hilde M. M. Jacobsen

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Hilde Marie Madsø Jacobsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Gunn Søreide, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Ruth Jensen hvis dette er aktuelt.

 

Publisert 25. okt. 2021 13:58 - Sist endret 6. des. 2021 11:18