Midtveisevaluering - Alexander J. V. Selling

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Alexander Jonas Viktor Selling, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er dosent i matematikkdidaktikk Jorryt van Bommel, Karlstads universitet.

 

Publisert 28. okt. 2021 09:48 - Sist endret 28. okt. 2021 09:48