Midtveisevaluering - Cecilie Weyergang

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Cecilie Weyergang, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Gustaf B. Skar, professor i norskdidaktikk ved NTNU.

Tilhørere kan delta via zoom, ta kontakt med Tove S. Frønes hvis dette er aktuelt.

 

Publisert 25. okt. 2021 11:10 - Sist endret 25. okt. 2021 11:10