Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning

21.-22. oktober 2021 | Universitetet i Oslo


Konferansen er et møtested for forskere og PhD-stipendiater i de nordiske landene som jobber med miljø- og bærekraftspørsmål knyttet til utdanning. Programmet gjennomføres i hybridform, der noen deler foregår på Zoom.

Sol over skog og fjellandskap (illustrasjonsfoto: Les Anderson/ Unsplash.
(Illustrasjonsfoto: Les Anderson/ Unsplash).

Om konferansen

Konferansen behandler teoretisk og empirisk forskning om miljø- og bærekraftspørsmål i tilknytning til utdanning. Dette er en videreføring av "Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning", som ble avholdt i 2016 og 2018 ved Örebro universitet. Hovedforedragene ved Johan Öhman og Inga Bostad er åpne for alle interesserte både fysisk og som webinar, se program for nærmere beskrivelser. Presentasjoner og diskusjoner foregår på skandinaviske språk.