Nordisk forskningskonferanse om bærekraft i utdanning

Konferansen arrangeres 21.-22.oktober 2021 ved Universitetet i Oslo. Hvis covid-19-pandemien tilsier det, gjennomføres den digitalt.

Sol over skog og fjellandskap (illustrasjonsfoto: Les Anderson/ Unsplash.
(Illustrasjonsfoto: Les Anderson/ Unsplash).

Konferansen er et møtested for forskere og PhD-stipendiater i de nordiske landene, og presentasjoner og diskusjoner foregår på skandinaviske språk. Den er begrenset oppad til 50 deltakere, og vi prioriterer de som presenterer paper. Dette er en videreføring av "Nordisk forskningskonferens om miljö- och hållbarhetsutbildning", som ble avholdt i 2016 og 2018 ved Örebro universitet.

Konferansen behandler teoretisk og empirisk forskning om miljø- og bærekraftspørsmål i tilknytning til utdanning. Les mer i menyen til venstre.

Når du i nettskjemaet (se nedenfor) krysser av på at du vil delta med paperpresentasjon, henvises du til en ny side med mal for abstrakt, samt mulighet for å laste opp abstraktet.

Frist for å vise interesse (fylle ut nettskjema) og sende inn abstrakt: 1. juni

Tilbakemelding på deltakelse: Innen 15. august

Til nettskjema