Sluttevaluering - Eivind Larsen

Velkommen til sluttevaluering for ph.d.-kandidat Eivind Larsen, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Sluttleser er professor Helen Gunter, Universitetet i Manchester.

Kontakt veileder Ruth Jensen for invitasjon til zoom møtet.

Publisert 15. jan. 2021 12:23 - Sist endret 15. jan. 2021 12:23