Stipendiatwebinar: Bærekraft, pedagogikk og didaktikk

Dette webinaret fører sammen ph.d.-kandidater innenfor feltet bærekraft og utdanning som vil bli kjent med hverandres prosjekter.

Meld deg på

Program

  • 0900–0930: Åpning og bli kjent-runde.
  • 0930–1015: Jonas Andreasen Lysgaard
    The ESE action competence in a Nordic perspective
  • 1030–1130: Papersesjon 1
  • 1130–1200: Lunsj
  • 1200–1300: Papersesjon 2
  • 1315–1330: Oppsummering og avslutning

Bakgrunn og formål

Det er tretti år siden FNs bærekraftagenda ble etablert i møte med mange av vår tids store utfordringer. Siden den gang har agendaen fått stadig større oppmerksomhet, samtidig som flere av utfordringene i dag beskrives som kriser.

Dette stipendiatwebinaret fører sammen ph.d.-kandidater innenfor feltet bærekraft, pedagogikk og didaktikk som vil bli kjent med hverandres forskningsprosjekter. Vi har en vid forståelse av feltet. Det kan være prosjekter med institusjonell forankring i barnehage, grunnopplæring eller høyere utdanning, men også prosjekter som retter seg mot andre læringsarenaer eller drøfter pedagogisk-filosofiske problemstilinger. 

Arrangementet er et samarbeid mellom forskergruppen COSER ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO og Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). Invitasjon til stipendiater om å sende inn paper går ut til det nasjonale nettverket, og NABU bidrar med forskere som vil kommentere innsendte bidrag. På den måten blir dette et møtested, ikke bare for stipendiater, men også for erfarne forskere.

Webinaret er enkelt bygd opp. Etter en innledende bli kjent-runde vil Jonas Andreasen Lysgaard  presentere den danske tilnærmingen til bærekraftundervisning med vekt på å utvikle handlekompetanse. Den har hatt stor innflytelse internasjonalt og blir i dette foredraget også tatt opp til kritisk drøfting. Deretter går deltakerne inn i grupper der stipendiatenes innsendte paper blir kommentert og diskutert av andre stipendiater og erfarne forskere.

Om foredraget

Jonas Andreasen Lysgaard: "The ESE action competence in a Nordic perspective"

The action competence approach to environmental and sustainability education developed during the late 1990s as a critique of behavior modification approaches to ESE. With an explicit foundation in critical pedagogy, Scandinavian didactics and democratic participatory education the approach has since had marked impact on a range of national educational systems and developed into a several specific positions. The question remains of the vitality of the approach two decades later and the possibility of developing an action competence 2.0 to move towards and beyond the 2030 SDGs.

Jonas Andreasen Lysgaard, lektor, PhD, ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Uddannelsesvidenskab, København. Jonas har ledet nettverket Environmental and Sustainaibility Education Research (ESER) knyttet til ECER/EERA og er forfatter av en rekke artikler og bøker innenfor feltet bærekraftpedagogikk og bærekraftdidaktikk. Siste utgivelser er Dark Pedagogy. Education, Horror and the Anthropocene fra 2019, sammen med Stefan Bengtsson og Martin Hauberg-Lund Laugesen, og Bæredygtighedens pædagogik fra 2020, sammen med Nanna Jordt Jørgensen.

Hvem kan delta?

For å kunne delta og sende inn paper, må stipendiaten være opptatt ved et ph.d.-program i Norge (eller Danmark) og arbeide med et prosjekt knyttet til utdanning og bærekraft.

Påmelding og innsending av paper

Frist for påmelding er 15. april. Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjema. Paper sendes inn senest 3. mai.

Hva kan være et paper?

Et paper er i denne sammenhengen alt fra en prosjektbeskrivelse (tidlig i et ph.d.-prosjekt) til et artikkelutkast eller et kapittelutkast (monografi). Det kan også være et utdrag fra en kappetekst til en artikkelbasert avhandling. Først i paperet legger stipendiaten inn en kort beskrivelse av ph.d.-prosjektets tema og problemstilling (ca 200 ord).
Paperet skal ha et omfang som gjør det mulig å ta stilling til det og diskutere det. Vi har derfor satt en ramme på mellom 3 000 og 10 000 ord, der referanseliste kommer i tillegg. Alle paperne gjøres tilgjengelige for de andre deltakerne.

Hva med språket?

Dette er et webinar som retter seg mot stipendiater i Norge. I tillegg vil Jonas Andreasen Lysgaard trolig ha med seg noen av sine stipendiater fra Danmark. Jonas holder sitt foredrag på engelsk. I gruppene kan deltakerne bruke engelsk eller norsk. Det betyr at stipendiater som deltar må kunne forstå norsk, men ikke snakke eller skrive norsk. Paper kan leveres på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Mer om COSER og NABU

Forskergruppen COSER (Challenges of Sustainabiltiy in Educational Research), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo ble opprettet i 2018. Gruppen ledes av Elin Sæther og Ole Andreas Kvamme. NABU (Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning) startet opp i 2019 og samler undervisere og forskere ved norske universiteter og høgskoler med interesse for bærekraft som utfordring for pedagogikk og didaktikk. Styret består av Tom Sverre Tomren (leder), Biljana Culibrk Fredriksen (nestleder), Thale-Kristin Stalenget (sekretær), Robert James Didham, Jørgen Klein, Marianne Presthus Heggen, Bente Knippe Vestad og Ole Andreas Kvamme.

 

Publisert 18. feb. 2021 13:41 - Sist endret 23. mars 2021 16:12