2022

Kommende

Tid: 18. feb. 2022 13:3016:30

Velkommen til sluttlesing for ph.d.-kandidat Ida Lodding Gabrielsen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Sluttleser er Lars August Fodstad, professor i nordisk litteratur ved NTNU.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Marte Blikstad-Balas hvis dette er aktuelt.

Tid og sted: 25. apr. 2022 13:0015:30, Nils Henrik Abels Hus, rom 407, Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Ilka Nagel, Høgskolen i Østfold og Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor emeritus Andreas Lund, Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning.

 

Tid og sted: 6. mai 2022 09:3012:00, Nils Henrik Abels Hus, rom 407, Blindern campus

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Tone Malmstedt Eriksen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sølvi Mausethagen, Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.

 

Tidligere

Tid: 14. jan. 2022 13:0015:30

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Peter Nicolai Aashamar, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Johan Sandahl, dosent ved Stockholms universitet.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Kirsti Klette hvis dette er aktuelt.

Tid: 13. jan. 2022 13:0015:30

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Oleksandra Mittal, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sigrid Blömeke, Centre for Educational Measurement, UiO.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Trude Nilsen hvis dette er aktuelt.

Tid: 11. jan. 2022 12:0014:30

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Gøril Brataas, Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er Michael Tengberg, professor i pedagogikk ved Karlstads universitet.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Inga Staal Jenset hvis dette er aktuelt.

Tid: 10. jan. 2022 08:3011:00

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Astrid Elisabeth Kure, Høgskolen i Østfold og Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor emeritus Andreas Lund, Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning.

På grunn av smittevernsituasjonen, kan tilhørere kun delta via zoom, ta kontakt med hovedveileder Lisbeth Brevik hvis dette er aktuelt.