Seniorforsker Astrid Roe: Avskjedsforelesning

Seniorforsker Astrid Roe holder sin avskjedsforelesning etter å ha fratrådt sin stilling for aldersgrensen. Tittelen på forelesningen er «‘Grisen blir ikkje feitare om ein veg han.’ Om nytteverdien av måling i skolen.». Husk å melde deg på.

Meld deg på!

Etter forelesningen blir det mottakelse med enkel servering.

Velkommen!

Publisert 18. mai 2022 10:51 - Sist endret 18. mai 2022 11:22