Midtveisevaluering - Oddvar Aalde

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Oddvar Aalde, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO og Høgskulen i Volda.

Midtveisleser er dosent Øyvind Glosvik, Høgskulen på Vestlandet.

Kontakt veileder Inga Staal Jenset for invitasjon til zoom møtet.

Publisert 27. sep. 2022 12:23 - Sist endret 27. sep. 2022 12:23