Midtveisevaluering - Tone Malmstedt Eriksen

Velkommen til midtveisevaluering for ph.d.-kandidat Tone Malmstedt Eriksen, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Midtveisleser er professor Sølvi Mausethagen, Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.

 

Publisert 4. nov. 2021 11:17 - Sist endret 4. jan. 2022 15:50