Konferanse: Skole i Verden

Den første årlige konferansen i Skole i Verden åpner et levende og dynamisk landskap mellom forskning, praksis og handling for bærekraft.

Møt elever, lærere, forskere og andre samfunnsaktører som allerede blåser liv i Skole i Verden-begrepet, og få innspill, kontakter, inspirasjon og faglig påfyll.  

Fem ungdommer med sykkel, fritidsbåter i opplag rundt. Foto

Skole i Verden utforsker nye måter å lære tverrfaglig gjennom prosjekter i lokalsamfunnet. Foto: Alfredo Jornet Gil

Transformativ læring for en bærekraftig og rettferdig framtid: Forskning, praksis og handling 

"Skole i verden" har vokste frem fra det EU-finansierte, internasjonale forskningsprosjektet SEAS – Science Education for Action and Engagement toward Sustainability ledet av Universitetet i Oslo.

De siste tre årene har SEAS utviklet og forsket på skole i verden-prosjekter i seks europeiske land, inkludert Norge.

Skole i verden tar sikte på å etablere og styrke samarbeid om praktiske og tverrfaglige prosjekter mellom skole og ulike samfunnsaktører for å løse virkelighetsnære lokale utfordringer, eller utforske arenaer for dialog mellom skolen og samfunnet i eller på tvers av fag. 
 

Meld deg på konferansen!

Program

Møteleder: Linn Stalsberg

9:00 – 9:30 Velkommen   

v/ Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet  

Musikalsk åpning med Kvindelige Studenters Sangforening   

9:30 – 10:30 Del 1: Erfaringer og perspektiver fra feltet   

Møt elever, lærere og andre aktører som deler sine erfaringer, perspektiver, muligheter og spenninger i ulike Skole i Verden prosjekter. 

10:30 – 11:00 Pause 

11:00 – 12:15 Del 2:  Innsikter fra tre år med SEAS 

  • Skole i Verden gjennom SEAS (Science Education for Action and Engagement towards Sustainability).   Innledning v /Erik Knain, prosjektleder SEAS   
  • Skole i Verden i et europeisk perspektiv. Glimt fra SEAS nettverk i Italia, v/ Olivia Levrini og Giulia Tasquier, Universitetet i Bologna 
  • Lansering av Digital Story og ressurssamling for Skole i Verden. Presentasjon v/ Angela Morelli, InfoDesignLab  

12:15 – 13:00 Lunsj 

13:00 – 14:00 Sentrale perspektiver, erfaringer og analyser fra SEAS   

v/ Alfredo Jornet, leder for nettverksutviklingen i SEAS, og Skole i Verden. Det kommer flere bidrag fra forskere i SEAS prosjektet.   

14:00 – 15:00 Panelsamtale: Skolen som aktør i en verden i endring 

Karen O’Brien, professor i humangeografi, UiO 

Stig Johannesen, leder for Skolelederforbundet  

Jonas Kittelsen, Extinction Rebellion

Åsta Skjervøy, Framtiden i våre hender

15:00 – 16:00 Del 3: Bli med!  

  • Deltakere inviteres til å oppdage og utforske sine egne handlingsrom. 
  • Lansering av nettressursen www.skoleiverden.uio.no for videre samarbeid og kontakt.

Jeg vil melde meg på konferansen

Publisert 9. aug. 2022 11:16 - Sist endret 19. sep. 2022 13:47