Tidligere arrangementer - Side 4

Tid og sted: 31. mai 2018 15:0015:45, Scene HumSam - 1. etasje i HumSam-biblioteket i GSH

Profesjonelt arbeid i skolen innebærer ofte samarbeid i team på tvers av virksomheter, i det vi kan kalle grensesoner. Slikt arbeid kan gi mange gevinster, men medfører også utfordringer for de involverte. Velkommen til boklansering!

Tid og sted: 30. mai 2018 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Harald Eriksen ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Læringsfremmende vurderingspraksis – med blikk på norskfaget i to skoler.

Tid og sted: 29. mai 2018 10:0012:00, Georg Sverdrups hus at Blindern Campus, Undervisningsrom 1

Innleder på seminaret er professor Anders Molander, Senter for profesjonsstudier, OsloMet.

Image may contain: .
Tid og sted: 7. mai 2018 09:308. mai 2018 16:00, Helga Engs Hus

This conference will bring together researchers and education practitioners who are interested in multilingualism and education in Norway and beyond.

Tid og sted: 5. apr. 2018 12:1513:00, Scene HumSam - 1. etasje i HumSam-biblioteket i GSH

Hva slags bilde formidles av «det norske» til norsk ungdom i dag? Hvordan framstilles det i norskfagets pensum, og hva med i norske ungdomsromaner og serier som SKAM? Hvordan forholder norsk ungdom seg til sine privilegier i møte med global urettferdighet, flyktninger, miljøproblemer og global klimakrise? Kjenner de på skyld? Og hvordan ble egentlig norsk identitet omdefinert i Kongens tale ved hagefesten i 2016?

Tid og sted: 22. mars 2018 16:1520:30, Auditorium 2, Sophus Bugges hus

Hovedforedragsholder er Gunnar Engvik fra NTNU.

Tid og sted: 16. feb. 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Selina Thomas Mkimbili ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Learner-Centred Science Teaching in Community Secondary Schools in Tanzania.

Tid og sted: 15. feb. 2018 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Katrine Nesje ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Motivation and professional identity in a context of multiple career choices.

Tid og sted: 19. jan. 2018 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Anne Kristine Øgreid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

fredag 19. januar 2018

Avhandlingens tittel er:

Skriftlig argumentasjon i fagspesifikke skrivekontekster på ungdomstrinnet.

Tid og sted: 20. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.paed. Rolf K. Baltzersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 20. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education. An explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting.

Tid og sted: 18. des. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Tove S. Frønes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 18. desember 2017

Avhandlingens tittel er:

Å lese og navigere på nettet. En studie av elevers navigasjonsstrategier.

Tid og sted: 2. nov. 2017 16:1520:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Høstens samling går av stabelen torsdag 2. november.

Tid og sted: 18. sep. 2017 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Inga Staal Jenset vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 18. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Practice-Based Teacher Education Coursework: An Examination of the Extent and Characteristics of How Teacher Education Coursework Is Grounded in Practice Across Six Teacher Education Programs in Finland, Norway and California, US.

Tid og sted: 22. juni 2017 12:15, Georg Sverdrups hus, Auditorium 2, Blindern

Cand.philol. Agnete Andersen Bueie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 22. juni 2017

Avhandlingens tittel er:

"Slike kommentarer er de som hjelper". Elevers forståelse og bruk av lærerkommentarer i norskfaget.

Illustrasjonsfoto av fargestifter: colourbox.
Tid og sted: 12. mai 2017 09:0016:00, Oslo

Hvem er lærerutdanneren? ProTed arrangerer Kunnskapsparlament i samarbeid med Kunnskapssenter for utdanning og Utdanningsforbundet. Ian Menter fra University of Oxford holder innledningsforedraget.

Tid og sted: 10. feb. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Fred Carlo Andersen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 10. februar 2017

Avhandlingens tittel er:

School leadership and linguistic and cultural diversity. Leadership for inclusive education in multicultural upper secondary Schools.

Tid og sted: 16. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Fazilat Siddiq vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 16. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era.

Tid og sted: 12. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Kristin Kibsgaard Sjøhelle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 12. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Tid og sted: 6. des. 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Jeffrey Brooks Hall vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 6. desember2016

Avhandlingens tittel er:

State School Inspection: The Norwegian Example

Tid og sted: 30. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Henrik Bøhn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 30. november 2016

Avhandlingens tittel er:

What is to be assessed? Teachers' understanding of constructs in an oral English examination in Norway.

Tid og sted: 23. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Eli Lejonberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 23. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Hva kan bidra til god veiledning? En problematisering basert på veilederes og veisøkeres perspektiver på veiledning av begynnende lærere.

Tid og sted: 3. nov. 2016 16:0020:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups

Temaet er “Veiledning som forflytning og ledelse av endringsprosesser” ved psykolog Inger Margrethe Svendsen. Samlingen er for veiledere og mentorer i skolen, studenter og andre interesserte.

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Per E. Garmannslund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 30. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Fra planlegging til utføring. Skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers læringsarbeid i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase.

Tid og sted: 23. juni 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Stine Margrethe Ekornes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. juni 2016.

Avhandlingens tittel er:

School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

Tid og sted: 21. juni 2016 09:0011:00, Grupperom 7, 3rd floor, Georg Sverdrups Hus, Blindern.

A seminar with Professor Anne Edwards (University of Oslo/University of Oxford). Edwards will present some of her latest work on agency in teacher education.