Tidligere arrangementer - Side 5

Tid og sted: 16. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Fazilat Siddiq vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 16. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Assessment of ICT Literacy. A comprehensive inquiry of the educational readiness for the digital era.

Tid og sted: 12. des. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Kristin Kibsgaard Sjøhelle vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Mandag 12. desember 2016

Avhandlingens tittel er:

Å skrive seg inn i språket. Ein intervensjonsstudie av nynorsk sidemålsopplæring for vidaregåande trinn.

Tid og sted: 6. des. 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Jeffrey Brooks Hall vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Tirsdag 6. desember2016

Avhandlingens tittel er:

State School Inspection: The Norwegian Example

Tid og sted: 30. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Henrik Bøhn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 30. november 2016

Avhandlingens tittel er:

What is to be assessed? Teachers' understanding of constructs in an oral English examination in Norway.

Tid og sted: 23. nov. 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Eli Lejonberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 23. november 2016

Avhandlingens tittel er:

Hva kan bidra til god veiledning? En problematisering basert på veilederes og veisøkeres perspektiver på veiledning av begynnende lærere.

Tid og sted: 3. nov. 2016 16:0020:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups

Temaet er “Veiledning som forflytning og ledelse av endringsprosesser” ved psykolog Inger Margrethe Svendsen. Samlingen er for veiledere og mentorer i skolen, studenter og andre interesserte.

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Per E. Garmannslund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 30. september 2016

Avhandlingens tittel er:

Fra planlegging til utføring. Skolens mulighet til å øve innflytelse på elevers læringsarbeid i overgangen fra læringens planleggingsfase til utføringsfase.

Tid og sted: 23. juni 2016 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Stine Margrethe Ekornes vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. juni 2016.

Avhandlingens tittel er:

School Mental Health - Teacher Views. An Exploratory Study of Teacher's Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion.

Tid og sted: 21. juni 2016 09:0011:00, Grupperom 7, 3rd floor, Georg Sverdrups Hus, Blindern.

A seminar with Professor Anne Edwards (University of Oslo/University of Oxford). Edwards will present some of her latest work on agency in teacher education.

Tid og sted: 13. juni 2016 12:1515:00, Nils Henrik Abel House, room 400

A seminar with Professor Jill Blackmore, Deakin University, Australia.

Tid og sted: 12. mai 2016 12:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Hedvig Neerland Abrahamsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 12. mai 2016.

Avhandlingens tittel er:

School Leadership as Educational Discourses in an Age of Increased Accountability.

Tid og sted: 7. apr. 2016 16:1520:30, Georg Sverdrups hus, auditorium 2

7. april inviterer ILS til veiledersamling. Vi er stolte av å presentere et program i regi av representanter fra veiledningsnettverket i Oslo og veiledningsspesialister fra Akershus, som også leder vårens samling.

Tid og sted: 29. okt. 2015 16:1520:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Høsten 2015 ønsker Veilederutdanningen ved ILS velkommen til Veiledersamling torsdag 29. oktober med tema "Hva bør veiledere vektlegge i sin veiledning av begynnende lærere?"