Skolelederdagen 2021 - Ledelse av profesjonsfellesskap mellom utvikling og kontroll

12. november 2021 | Universitetet i Oslo


Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet. Velkommen til en dag med faglig påfyll!

To kvinner foran tavle (illustrasjonsfoto: ThisisEngineering RAEng på Unsplash).

Tema: Hvordan kan skoleledere styrke lærerprofesjonen innenfra?

Læreres bidrag i arbeidet med å sikre elevenes læring og trivsel har fått økende oppmerksomhet de siste årene, og det gjenspeiles blant annet i en rekke tiltak i skolen. Statsministeren har snakket om «drømmelæreren», og i regjeringens politiske plattform står det å lese at «En god lærer er avgjørende for elevenes læring og mestring i skolen.»

Skolelederdagen 2021 setter søkelyset på aktuelle utfordringer og muligheter for skolelederne i arbeidet med å gjøre skolen til en attraktiv arbeidsplass for å rekruttere, beholde og videreutvikle de gode lærerne.

Rekruttering, profesjonsutvikling og veiledning

Presset på lærere og skolelederes omstillingsevne har økt betraktelig og ytterligere aktualisert gjennom det siste året: fagfornyelsen, digitalisering av skolehverdagen, kommune- og fylkessammenslåing og pandemi. Hvordan skal skoleledere navigere i arbeidet med å «styrke lærerprofesjonen innenfra» slik utdanningsmyndighetene foreskriver?

Kunnskapsbidragene er fra praksis-, forsknings- og styringsperspektiver på skole og utdanning, og vil blant annet handle om  skoleledelse knyttet til sentrale temaer som
•    hvordan rekruttere og beholde den gode læreren (og skolelederen)  
•    profesjonsutvikling gjennom ulike samskapingsprosesser
•    veiledning av nyutdannede og erfarne lærere

Håper vi sees!

Illustrajonsfoto: ThisisEngineering RAEng på Unsplash.