Program Skolelederdagen 2019

I dag stilles det store krav til å kunne bruke teknologier i samfunns- og arbeidsliv. Det forventes at lærere og ledere legger til rette for at elevene utvikler kunnskaper og ferdigheter, samt kritiske holdninger til teknologibruk. Skoleledere utfordres til å lede elev- og lærerarbeid i teknologirike omgivelser og til selv å ta i bruk teknologier i ledelse av skolen. Kommuner oppfordres til å bygge klimasmarte og teknologirike skolebygg som inviterer til gode læringsaktiviteter og miljøbevissthet. Skolelederdagen 2019 bidrar med viktige innspill fra et praksis-, forsknings- og styringsperspektiv.

Hovedprogrammet finner sted i Aud. 1, Georg Sverdrups hus.


09.00 - 09.30
Registrering i vestibylen med servering av kaffe og te i underetasje

09.30 - 09.40
Velkomst med kultur

09.40 - 09.50
Åpning


09.50 - 10.20

Digitalisering av ledelsespraksis

Eli Ottesen, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO


10.20 - 10.50
Strategier for digitalisering av utdanningssektoren - implikasjoner for ledelse

Øystein Nilsen, avdelingsdirektør i avdeling for digitale tjenester i utdanningsdirektoratet


10.50 - 11.10
Pause med kaffe og te


11.10 - 11.40

Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiver på kunnskap og læring?

Andreas Lund, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO
 


11.40 - 12.10

Læremiddelvalg og praksis i den digitale skolen

Øystein Gilje, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

Mer om samme tema finner du på nettsiden om digitalisering i skolen


12.10 -13.00

Lunsj


13.00 -13:45
Parallellsesjoner


14.00 - 14.30

Ledelse og læring i klimasmarte og innovative skolebygg

Ingun Bruskeland Amundsen, dosent og sivilarkitekt MNAL og Ruth Jensen, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO


14.30-15.00

Programmering inn i fagene - tilbud til alle skoler fra UDIR via Vitensenteret

Geir Endregard, MSc i naturmiljøkjemi, administrerende direktør ved INSPIRIA science centre i Sarpsborg

 


15.00 -15.30
Avslutning og mingling med kulturelt innslag og lett servering

Publisert 3. apr. 2019 15:48 - Sist endret 9. okt. 2019 15:14