Program Skolelederdagen 2021

Årets program er digitalt. 

Påmelding

Konferansen er gratis, men husk å melde deg på!

Program 12. november
Tidspunkt Aktivitet
8:30-9:00 Kaffe og registrering
9.00-9.15 Åpning
Komiteen ønsker velkommen
9.20-9.50

Key Note 1: Ledelse av fagfornyelsen - «Something old, something new, something borrowed, something blue"
Eli Ottesen og Ann Elisabeth Gunnulfsen (ILS, UiO)

Presentasjon fra Ottesen og Gunnulfsens forelesning (PDF)

10.00-10.30

Key Note 2: Å lede fellesskapsprosesser. Når fungerer det på sitt beste?
Eli Tronsmo og Øystein Gilje (FIKS, ILS, UiO)

Presentasjon fra Tronsmo og Giljes forelesning (PDF)

10.30-11.00 Digital kaffepause med faglig innhold
Problemstillinger til diskusjon kommer senere
11.00-11.30 

Key Note 3: Skoleledelse i spennet mellom ulike kunnskapsdiskurser
Guro Kirkerud, Stipendiat (OsloMet) og skolefaglig rådgiver (Ringsaker kommune)

Presentasjon fra Kirkeruds forelesning (PDF)

11.30-11.45 Sammenfatning av foredragene v/professor emeritus Jorunn Møller
11.45-12.45 LUNSJ

12.45-13.45 ​​​​

Sesjoner:

  • Sesjon 1: Ledelse av profesjonsfellesskapet: Hvordan ivareta nyutdannedes behov?
    Eli Lejonberg og Hilde M Jacobsen (ILS, UiO)
  • Sesjon 2: Verktøy for å vurdere lærernes arbeid - kontroll eller utvikling?
    Silje Gloppen og Guri Skedsmo (ILS, UiO)
14.00-14.45 Paneldebatt:
Guri Melby stiller til debatt sammen med profilerte lærere, erfaren rektor og representant fra forskningsmiljøet ved ILS.
Publisert 3. apr. 2019 15:48 - Sist endret 24. nov. 2021 09:00