ILS i media: Storspillere, motivasjon og skoleprestasjoner

Sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Norges idrettshøgskole (NIH) skriver førsteamanuensis Øystein Gilje i Dagsavisen om sammenhengen mellom gutters bruk av dataspill og skoleprestasjoner.

Førsteamanuensis Øystein Gilje. Foto: UiO
Øystein Gilje. Foto: UiO 

 

– Mens ungdom som bruker mye tid på dataspilling i fritiden får dårligere karakterer enn de som spiller mindre, presterer ungdom som bruker tilsvarende mye av fritiden på organisert idrett relativt godt i skolen. Særlig interessant er det imidlertid at ungdom som både trener i idrettslag og spiller mye, også får bedre karakterer enn de som kun spiller mye, skriver Øystein Gilje (ILS), Mira Aaboen Sletten (NOVA, HiOA) og Åse Strandbu (NIH).

Les hele kronikken i Dagsavisen.

 

Kronikken bygger på en artikkel fra prosjektet Læring på tvers’ som er finansiert  av Norges forskningsråd (FINNUT-programmet). Prosjektet ledes av professor Ola Erstad Institutt for pedagogikk, UiO, med partnere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (Øystein Gilje), samt NOVA (Høgskolen i Oslo og Akershus), Lærerutdanningen ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Norges idrettshøgskole (seksjon for kultur og samfunn) og NRK.

 

Publisert 5. jan. 2016 17:06 - Sist endret 19. okt. 2017 13:39