ILS i media: Bedre Skole

I Bedre Skole nr. 2 2016 bidrar Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings Øystein Gilje, Marte Blikstad-Balas, Marit Aas, Joke Dewilde og Lisbeth Brevik med artikler sammen med kolleger.

Les artiklene her:

Læremidler og ressurser for læring – betydningen av struktur og progresjon
• Øystein Gilje

Digitalisering av skolen: De største utfordringene
• Simen Spurkland og Marte Blikstad-Balas

Norske og svenske skolelederprogram – en sammenligning
• Marit Aas Og Monika Törnsén

«I dine øyne er jeg fortapt». Flerspråklig skriving i skolen
• Joke Dewilde

Tre myter om engelsk på yrkesfag. Betydningen av å se elevenes helhetlige kompetanse
• Lisbeth M. Brevik

Publisert 21. juni 2016 14:15 - Sist endret 21. juni 2016 14:15