ILS i media: Mentorordning for lektorstudentene

Stipendiat Eli Lejonberg intervjues i Uniforum om PROMO, Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. Gjennom ordningen kobles studentene med erfarne lærere med samme fagbakgrunn. 

"Lejonberg mener at denne typen program kan være nyttig for alle som er under utdanning, ikke bare lærere, fordi de får kjennskap til noen som jobber med yrket de utdanner seg til, og fordi det er satt i system. Hun forteller at studentene skal få en tilhørighet til faget i tillegg til å få hjelp til å se sammenhengen mellom teori og praksis." , skriver Uniforum.

Les hele saken i Uniforum her.

Publisert 5. sep. 2016 13:50 - Sist endret 27. okt. 2017 12:50