ILS i media: Foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid

Øystein Gilje presenterer sammen med kolleger fra Høgskolen i Oslo og Akershus funn fra prosjektet KnowMo i bloggen Parenting for a Digital Future ved London School of Economics and Political Science.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

I prosjektet Knowledge in motion across contexts of learning (KnowMo) forskes det på hvordan ungdom forholder seg til kunnskap og læring i ulike sammenhenger og kontekster innen skole og fritid.

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Øystein Gilje presenterer sammen med forskerne Ingrid Smette og Kari Stefansen fra NOVA / Høgskolen i Oslo og Akershus funn knyttet til foreldres oppfatninger om tenåringers skjermtid kontra andre aktiviteter.

Les hele artikkelen i bloggen Parenting for a Digital Future ved London School of Economics and Political Science: Parents’ regulation of teenagers’ screen time in Norway .

 

Publisert 3. apr. 2016 13:49 - Sist endret 3. apr. 2016 13:53