Digital dømmekraft inn på læreplanen

Førsteamanuensis ved ILS, Øystein Gilje kommer med råd til politikerne om innføringen av digital kompetanse og digitale læremidler i skolen. – Hvis dere skal satse mye på det digitale i skolen, må dere diskutere hva dere forventer av læringsutbytte. Det skal ikke mer kunnskap inn skolen med det digitale, men i en annen form. Det er ikke sikkert at karakterene blir bedre, uttaler han i saken.

Les hele artikkelen i Kommunal Rapport (bak betalingsmur)

Foto av Øystein Gilje

Øystein Gilje.

Foto: Shane Colvin/ UV
Av Magnus Heie
Publisert 11. mars 2019 08:09 - Sist endret 19. mars 2019 15:43