Hvem kontakter jeg?

Instituttleder
Pressekontakt

Forskningsleder og nestleder

Kontorsjef

- Leder av administrasjonen

Ekspedisjonen

  • Generelle henvendelser
  • Rekvisita
  • Kopirom
  • Nøkler
  • Midlertidig parkeringstillatelse

Generelle henvendelser til instituttet:
Send epost til instituttet
 

Jasmina Kazazic og Jon Erlend Fosvold

 

Forskningsstøtte og forskningsformidling:

Avdelingsleder / personvernkontakt 

Prosjektoppfølging / Acta Didactica

Internasjonalisering / Erasmus+ /gjesteforskere /forskerboliger

Ph.d.-administrasjon / forskningsformidling

Forskningsformidling

Administrativ leder QUINT

Kommunikasjonsrådgiver QUINT

Ressursforvaltning/ lederstøtte

Lektorprogrammet

Teamleder/ PROMO / skikkethetsarbeid

Veiledning / utveksling

Fagdidaktiske masterspesialiseringer og masteroppgaver

Profesjonsfaglige emner - PROF1015

Profesjonsfaglige emner - PROF3025 og PROF4045

Studielitteratur og påhør

Kontrakter, klagesensur

TP-koordinator

Eksamenskoordinator /fagdidaktiske masteremner

PPU, master i utdanningsledelse og etter- og videreutdanning:

Teamleder

Opptaksspørsmål PPU

PPU heltid

PPU deltid

Teach First


Master i utdanningsledelse

Rektorutdanningen

Veilederutdanning