Hvem kontakter jeg?

Instituttleder
Pressekontakt

Forskningsleder og nestleder

Kontorsjef

- Leder av administrasjonen

Ekspedisjonen

  • Generelle henvendelser
  • Rekvisita
  • Kopirom
  • Nøkler
  • Midlertidig parkeringstillatelse

Generelle henvendelser til instituttet:
Send epost til instituttet
 

Jasmina Kazazic og Jon Erlend Fosvold

 

Forskningsadministrasjonen:

Teamleder/ ph.d.-administrasjon/ undervisningsressurser

Prosjektoppfølging/ Acta Didactica

Nettredaktør/ ph.d.-administrasjon/ gjesteforskere

Forskningsformidling

Undervisningsressurser

Ressursforvalter

Lektorprogrammet

Teamleder

PROMO / skikkethetsarbeid

Veiledning / utveksling

Fagdidaktiske masteremner

Koordinator masterspesialisering, masteroppgaver

Profesjonsfaglige emner

Praksiskoordinator

Studielitteratur og påhør

eBilag, TP, klagesensur

 

PPU og etter- og videreutdanning:

Teamleder

PPU heltid

PPU deltid

 

 

Utdanningsledelse og Rektorutdanningen


Veilederutdanning

 

Teach First