Hvem kontakter jeg?

Instituttleder
Pressekontakt

Forskningsleder og nestleder

Kontorsjef

- Leder av administrasjonen

Ekspedisjonen

  • Generelle henvendelser
  • Rekvisita
  • Kopirom
  • Nøkler
  • Midlertidig parkeringstillatelse

Generelle henvendelser til instituttet:
Send epost til instituttet
 

Jasmina Kazazic og Jon Erlend Fosvold

 

Forskningsstøtte og forskningsformidling:

Teamleder/ ph.d.-administrasjon/ undervisningsressurser

Prosjektoppfølging/ Acta Didactica

Nettredaktør/ ph.d.-administrasjon/ gjesteforskere

Forskningsformidling

Ressursforvaltning/ lederstøtte

Lektorprogrammet

Teamleder

PROMO / skikkethetsarbeid

Veiledning / utveksling

Fagdidaktiske masterspesialiseringer og masteroppgaver

Profesjonsfaglige emner - PROF1015

Profesjonsfaglige emner - PROF3025 og PROF4045

Studielitteratur og påhør

Kontrakter, klagesensur

TP-koordinator

PPU, master i utdanningsledelse og etter- og videreutdanning:

Teamleder

Opptaksspørsmål PPU

PPU heltid

PPU deltid

Teach First


Master i utdanningsledelse

Rektorutdanningen

Veilederutdanning