Hvem kontakter jeg?

Instituttleder
Pressekontakt

Forskningsleder og nestleder

Kontorsjef

- Leder av administrasjonen

Ekspedisjonen
Rekvisita
Kopirom
Nøkler
Midlertidig parkeringstillatelse

Jasmina Kazazic, Johnny Nyhagen og Jon Erlend Fosvold

Generelle henvendelser til instituttet:
ils-kontakt@ils.uio.no

Forskningsadministrasjonen:

- Prosjektoppfølging

- Ph.d.-administrasjon

- Nettredaktør/ ph.d.-administrasjon/ gjesteforskere

- AURA, støtte PPU

Ressursforvalter

Lektorprogramteamet:

- Teamleder

- Rådgiver/ utveksling

- Utvikling og drift: master/ bachelor

- Profesjonsfaglige emner

- Universitetsskoleprosjektet

 

PPU-teamet:

- Teamleder

- PPU heltid

- PPU deltid

- Praksis

- Intern og ekstern informasjon

Master og erfaringsbasert (utdanningsledelses-)teamet:

- Utdanningsledelse og Rektorutdanningen


- Veilederutdanning

 

- Etter- og videreutdanning, Ungdomstrinn i utvikling