Hvem kontakter jeg?

Instituttleder
Pressekontakt

Forskningsleder og nestleder

Kontorsjef

- Leder av administrasjonen

Ekspedisjonen
Rekvisita
Kopirom
Nøkler
Midlertidig parkeringstillatelse

Generelle henvendelser til instituttet:
ils-kontakt@ils.uio.no
 

Jasmina Kazazic og Jon Erlend Fosvold

Johnny Nyhagen (permisjon)

 

Forskningsadministrasjonen:

- Prosjektoppfølging

- Ph.d.-administrasjon

- Nettredaktør/ ph.d.-administrasjon/ gjesteforskere

Ressursforvalter

Lektorprogrammet

 

- Teamleder

- PROMO / skikkethetsarbeid

- Veiledning / utveksling

- Programforvaltning / masteroppgaver

- Koordinator masterspesialisering

- Profesjonsfaglige emner

 

PPU-teamet:

- Teamleder

- PPU heltid

- PPU deltid

 

- Praksiskoordinator

- Studielitteratur og påhør

Teach First

Utdanningsledelse

- Utdanningsledelse og Rektorutdanningen


- Veilederutdanning