Om Ekva

Enhetens forskningsportefølje skal i stor grad være knyttet til de store internasjonale undersøkelsene.

Det primære kjennetegnet ved disse undersøkelsene er innsamling av data med svært høy kvalitet. Dette gir oss tilgang til data av en kvalitet som svært sjelden sees i utdanningsvitenskapelig forskning. Et annet viktig kjennetegn ved disse undersøkelsene er at de inkluderer målinger av elevers faglige kompetanser, og de gir derfor et svært godt utgangspunkt for å studere mange forskningsspørsmål av fagdidaktisk relevans.
 

Sentralt i forskningen til enheten er også utvikling av rammeverk, prøver, tester og andre instrumenter for å måle elevers faglige kompetanser, deres hjemmebakgrunn, interesser, motivasjon og holdninger. Dette er forskningsbasert utviklingsarbeid hvor kunnskaper innen testteori forenes med praktisk erfaring fra testutvikling og med erfaringer fra skolen.
Forskningsprosjektene i enheten er av stor offentlig interesse, og enheten har et viktig nasjonalt ansvar for å formidle resultater fra undersøkelsene til offentligheten, og til sentrale aktører i den skolepolitiske debatten. I denne vide målgruppen finner vi lærere, skoleledere, beslutningstakere og skolebyråkrater på ulike forvaltningsnivå, politikere og andre med interesse for norsk skole.
 

Publisert 20. okt. 2010 14:30 - Sist endret 9. nov. 2010 13:08