Teaching Learning Video Lab (TLVlab)

Enheten jobber med alle deler av forskningsstøtte innen kvalitativ forskning fra lærerutdanning og skoleforskning til medisinere eller musikere. For de som bruker primært video / audio som primær data i sin innsamling har vi mye erfaring innen innsamling, lagring, analyse og arkivering.

Besøk våre våre engelske sider for mer informasjon om tjenester, nyheter og kurs.

Opplæring

  • Hjelp til å skrive beskrivelser på prosjekt
  • Hjelp til budsjettering og søknadsprosesser
  • Planlegging av datainnsamling

Praktisk datainnsamling

Løsninger for enkeltkamera til flere kamera med synkronisert opptak og styrbarekamera, i tillegg til rene audio opptakere og dataloggere for luftkvalitet og temperatur.

Lagring av data

Spesielt fokus på REK/NSD krav til databeskyttelse. Store plassbehov er typisk for videoprosjekter, vi har pr. nå investert i ca 300TB lagringsplass for video i sikre systemer.

Analyse av data

Programvare som Interact, AtlasTI, NVivo, Hyperreseach, InqScribe med mer.

Vi jobber tett med miljøer for å utvikle gode kodesett for videokoding.