Kurs: Kort innføring i digitale samtykker

Lær hvordan du kan sikre deg samtykker på digitale måter. Kurset gjennomgår skannede samtykker, muntlig- / videobaserte samtykker og rutiner for disse. Vi ser i tillegg på bruk av nettskjema for ulike typer digitale samtykker. Kurset vil ha et særlig fokus på UiOs samtykkeportal.

Påmelding

Meld deg på (nettskjema). Alle deltakere må ha tilgang til Zoom og UiO-bruker for Nettskjema. Kurset er gratis.

Målgruppe

Forskere og studenter som skal samle persondata som krever samtykke. Deltakere bør ha noe kunnskap om Nettskjema, og noe grunnleggende kunnskap om forskning og bruk av samtykker.

Instruktører er Torgeir Christiansen og Jonas Ulleland.

Publisert 1. jan. 2021 18:44 - Sist endret 13. jan. 2021 17:50