Tjenester og arbeidsområder

Teaching Learning Video lab (TLVlab) gir råd og praktisk støtte fra idé til avslutningen av forskningsprosjekter, for både forskere og studenter. 

Støtte for forskere og studenter

TLVlab jobber med forskningsprosjekter som håndterer ulike typer persondata, og har mange års erfaring med tekniske, etiske og personvernsmessige utfordringer knyttet til dette. Vi gir råd og praktisk støtte fra idé til avslutningen av prosjektet, for både forskere og studenter.

Våre ansatte bistår også med råd og kurs for studenter som skal jobbe med persondata i sine oppgaver.

Støtte for eksterne forskere

TLVlab tilbyr også støtte for deg som er forsker ved andre enheter på og utenfor UiO. Se eksempler på områder vi kan gi råd og støtte for i prosjekter. Bistand og tjenester for eksterne forskere er kostnadsbelagte. Ta kontakt med oss for en prat om støtte tilpasset ditt prosjekt.

Vi tilbyr tre modeller for støtte til eksterne forskere:

Lett støttepakke

 • Rådgivning 2 timer
 • Datainnsamling 4 timer
 • Organisering 6 timer
 • Lån av utstyr 1 uke
 • Opplæring for bruk av utstyr 4 timer
 • Veiledning for analyse av data 6 timer
 • Tilgang til datalab 1 uke
 • Rådgivning om FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 2 timer

Medium støttepakke

 • Rådgivning 6 timer
 • Datainnsamling 12 timer
 • Organisering 18 timer
 • Lån av utstyr 3 uker
 • Opplæring for bruk av utstyr 12 timer
 • Veiledning for analyse av data 18 timer
 • Tilgang til datalab 3 uker
 • Rådgivning FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 6 timer

Stor støttepakke

 • Rådgivning 18 timer
 • Datainnsamling 36 timer
 • Organisering 54 timer
 • Lån av utstyr 9 uker
 • Opplæring for bruk av utstyr 36 timer
 • Veiledning for analyse av data 54 timer
 • Tilgang til datalab 9 uker
 • Rådgivning FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 18 timer

Referanser og tidligere samarbeid

Vil du høre fra noen som har brukt våre tjenester? Ta gjerne kontakt for en referanseliste. Du kan også lese mer om TLVlabs tidligere samarbeid.

Hvem jobber med hva ved TLVlab?

Foto av Kirsti KletteKirsti Klette

Faglig leder, professor

Overordnet faglig ansvarlig for Teaching Learning Video labs virksomhet.


Foto av Torgeir ChristiansenTorgeir Christiansen

Teknisk leder

Rådgivning til forskere og studenter. Les mer om eksempler på områder vi gir råd og støtte for.


Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, dress, business, herre.Bjørn Sverre Gulheim

Datamanager

Rådgivning til forskere og masterstudenter. Les mer om eksempler på områder vi gir råd og støtte for.

Ansvarlig for fysisk tilgang til labbene.


Foto av GUnnar LidGunnar Lid

Teknisk support

Rådgivning og rutiner for teknologiløsninger: kamera, databaser, programvare og tekniske hjelpeverktøy.

Les mer om eksempler på områder vi gir råd og støtte for.


Bildet kan inneholde: person, hår, hake, panne.Jonas Ulleland

Koordinator for VideoHub

Jobber også med prosjekter knyttet til datahåndtering, samtykke og personvern.


Foto av Kenneth NymoenKenneth Nymoen

Teknisk spesialstøtte

Løsninger for digital eksamen, eksamen med videocase og større prosjekter/ undersøkelser.