Anubha Rohatgi

Seniorrådgiver - Teknisk-adminstrativ gruppe
Bilde av Anubha Rohatgi
English version of this page
Telefon +47 22854048
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Emneord: EKVA, Læring og utdanning, Skolemiljø, IKT og læring, LEA

Publikasjoner

 • Nortvedt, Guri A.; Bratting, Karianne Berg; Kovpanets, Oksana; Pettersen, Andreas & Rohatgi, Anubha (2020). Improving equity through national-level assessment initiatives., In Tove Stjern Frønes; Andreas Pettersen; Jelena Radišić & Nils Buchholtz (ed.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.  ISBN 9783030616472.  9.  s 225 - 248 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rohatgi, Anubha; Bundsgaard, Jeppe & Hatlevik, Ove Edvard (2020). Digital inclusion in Norwegian and Danish schools: Analysing variation in teachers’ collaboration, attitudes, ICT use and students’ ICT literacy., In Tove Stjern Frønes; Andreas Pettersen; Jelena Radišić & Nils Buchholtz (ed.),  Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education.  Springer.  ISBN 9783030616472.  6.  s 139 - 172 Vis sammendrag
 • Rohatgi, Anubha & Scherer, Ronny (2020). Identifying profiles of students' school climate perceptions using PISA 2015 data. Large-scale Assessments in Education.  ISSN 2196-0739.  8(1) . doi: 10.1186/s40536-020-00083-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ove Edvard; Rohatgi, Anubha & Björnsson, Julius Kristjan (2018). Skoleledernes syn på skoleklima: noen erfaringer fra PISA og TIMSS fra 2003 og 2015, I: Julius Kristjan Björnsson & Rolf Vegar Olsen (red.),  Tjue år med TIMSS og PISA i Norge: Trender og nye analyser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03006-7.  8.  s 173 - 198 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Scherer, Ronny; Rohatgi, Anubha & Hatlevik, Ove Edvard (2017). Students' profiles of ICT use: Identification, determinants, and relations to achievement in a computer and information literacy test. Computers in Human Behavior.  ISSN 0747-5632.  70, s 486- 499 . doi: 10.1016/j.chb.2017.01.034 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2016). Skoleleders svar på spørsmål i skolespørreskjemaet, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 9.  s 191 - 208
 • Kjærnsli, Marit & Rohatgi, Anubha (2016). Læringsmiljøet i skolen, I: Marit Kjærnsli & Fredrik Jensen (red.),  Stø kurs Norske elevers kompetanse i naturfag,matematikk og lesing i PISA 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027470.  Kapittel 8.  s 172 - 190
 • Rohatgi, Anubha; Scherer, Ronny & Hatlevik, Ove Edvard (2016). The role of ICT self-efficacy for students' ICT use and their achievement in a computer and information literacy test. Computers & Education.  ISSN 0360-1315.  102, s 103- 116 . doi: 10.1016/j.compedu.2016.08.001
 • Rohatgi, Anubha & Throndsen, Inger (2015). Elevenes IKT-bruk, I: Ove Edvard Hatlevik & Inger Throndsen (red.),  Læring av IKT. Elevenes digitale ferdigheter og bruk av IKT i ICILS 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02654-1.  Kapittel 5.  s 93 - 110
 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2012). Interpreting the Norwegian and Swedish trend data for physics in the TIMSS Advanced Study. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  32(3/4), s 177- 195
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). TIMSS Advanced 2008: Fall i fysikkompetanse i Norge og Sverige. Nordic Studies in Science Education.  ISSN 1504-4556.  7(1), s 17- 31 . doi: 10.5617/nordina.244

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2010). Fysikk i fritt fall? TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-468-1.  233 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Giæver, Tonje Hilde; Mifsud, Louise; Engen, Bård Ketil; Gudmundsdottir, Greta Björk; Hatlevik, Ove Edvard; Camilleri, Patrick; Colomer, Juan Carlos; Hernandes, Hector; Insa, José Ramón; McDonagh, Adrian.; McGarr, Oliver.; Milton, Josephine & Rohatgi, Anubha (2020). DiCTE Questionnaire Report - Output 2.
 • Gudmundsdottir, Greta Björk; Rohatgi, Anubha; Giæver, Tonje Hilde & Mifsud, Louise (2020). Sharing good practices across Europe when developing ICT in teacher education (DICTE). Vis sammendrag
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha; Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag..
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2018). Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2017.
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2018). Rapport fra skolelederundersøkelsen. Om Osloskolenes bruk av kartleggingsprøver i regning for småtrinnet. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2016). Improving schools? The potential outcome of principal and teacher collaboration on a mapping test for primary school students?.
 • Nortvedt, Guri A. & Rohatgi, Anubha (2016). The teacher as a stakeholder in utilizing an assessment for learning tool.
 • Nortvedt, Guri A.; Rohatgi, Anubha & Pettersen, Andreas (2015). Kartleggingsprøver i regning for 1. – 3. trinn, våren 2015.
 • Ottestad, Geir; Throndsen, Inger; Hatlevik, Ove Edvard & Rohatgi, Anubha (2014). Digitale ferdigheter for alle? Norske resultater fra ICILS 2013.
 • Angell, Carl; Lie, Svein & Rohatgi, Anubha (2011). The role of mathematics in physics- findingd from TIMSS Advanced.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake".
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl & Rohatgi, Anubha (2009). Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back".

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:13 - Sist endret 27. mars 2019 22:50

Prosjekter