Eva Kristin Narvhus

Seniorrådgiver - Teknisk-adminstrativ gruppe
Bilde av Eva Kristin Narvhus
English version of this page
Telefon +47 22856892
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder:

PISA og nasjonal leseprøve 8. trinn

Bakgrunn:

Cand. philol, nordiskdidaktikk

Emneord: EKVA

Publikasjoner

 • Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2013). Elevers databruk hjemme og på skolen. I Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. s. 219–235.
 • Eriksen, Anna & Narvhus, Eva Kristin (2013). Digital lesing. I Kjærnsli, Marit & Olsen, Rolf Vegar (Red.), Fortsatt en vei å gå. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02323-6. s. 201–218.
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Aasebø, Marie Cecilie (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment :. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN 1891-943X. s. 13–31.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 58–84.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2010). Lesing: rammeverk, tekster og oppgaver. I Kjærnsli, Marit & Roe, Astrid (Red.), På rett spor - Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01735-8. s. 31–58.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Elevers databruk hjemme og på skolen, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 178–190.
 • Narvhus, Eva Kristin; Kjærnsli, Marit; Lie, Svein; Olsen, Rolf Vegar & Roe, Astrid (2007). Skoledata, Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01146-2. s. 191–211.
 • Roe, Astrid; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny & Narvhus, Eva Kristin (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. s. 360–371.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Solveig; Suhr Lunde, Mai Lill; Kjærnsli, Marit; Narvhus, Eva Kristin; Sæleset, Johannes & Ødegaard, Marianne (2019). Utforskende aktiviteter og lærerens rolle på barne- og ungdomstrinnet. LISSI – Linking Instruction in Science and Student Impact .
 • Frønes, Tove Stjern; Narvhus, Eva Kristin & Eriksen, Anna (2013). Nordic results from the PISA digital reading assessment.
 • Narvhus, Eva Kristin & Frønes, Tove Stjern (2012). PISAs digitale leseprøve - elever på nett.
 • Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2005). Nasjonale prøver 2005, lesing for 10. trinn og grunnkurs.
 • Jensen, Fredrik; Pettersen, Andreas; Frønes, Tove Stjern; Kjærnsli, Marit; Rohatgi, Anubha & Eriksen, Anna [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). PISA 2018. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Universitetsforlaget. ISSN 9788215037356.
 • Frønes, Tove Stjern & Narvhus, Eva Kristin (2011). Elever på nett - Digital lesing i PISA 2009. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. ISSN 978-82-90904-96-3.
 • Vagle, Wenche; Roe, Astrid & Narvhus, Eva Kristin (2009). Den nasjonale prøven i lesing på 8. trinn 2008. Rapport fra utvalgsundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:09 - Sist endret 16. juni 2022 09:52