Georgie Nardot

Seniokonsulent

Arbeidsområder

  • Studieadministrative oppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og drift av PPU
  • Drift og utvikling av emner som inngår i PPU
  • Studentoppfølging og studieveiledning
  • Opptak og vurdering av progresjonskrav
  • Saksbehandling
  • Øvrige oppgaver knyttet til studieadministrasjon

Bakgrunn

2016-2021 Seniorkonsulent ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (NTNU)

2011-2016 Førstekonsulent ved Psykologisk institutt (NTNU)

2010-2011 Førstekonsulent ved Institutt for moderne og fremmedspråk (NTNU)

2009-2010 NAV Forvaltning Trondheim

2005-2009 Brønnøyregistrene

Publisert 10. sep. 2021 11:06 - Sist endret 30. nov. 2021 12:32