Joakim Tjøstheim

English version of this page
Telefon +47 22856760
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Retorikk og språklig kommunikasjon (Student)

Arbeidsområder

Studiekonsulent med ansvar for Lektorprogrammets fagdidaktiske emner i 8. og 9. semester.

Bakgrunn

  • Førstekonsulent ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
  • Førstesekretær i HF-studieinfo, Universitetet i Oslo
  • Mastergrad i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo (2019)
  • Bachelorgrad i nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk fra Universitetet i Oslo (2017)
  • Ett år utøvende skuespill fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (2013)
Publisert 24. mars 2020 10:58 - Sist endret 25. mars 2020 12:46