Joakim Tjøstheim

Arbeidsområder

Studiekonsulent med ansvar for Lektorprogrammets fagdidaktiske emner i 8. og 9. semester.

Bakgrunn

  • Førstekonsulent ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
  • Førstesekretær i HF-studieinfo, Universitetet i Oslo
  • Mastergrad i nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo (2019)
  • Bachelorgrad i nordisk språk og litteratur og norsk som andrespråk fra Universitetet i Oslo (2017)
  • Ett år utøvende skuespill fra Nordisk Institutt for Scene og Studio (2013)
Publisert 24. mars 2020 10:58 - Sist endret 23. okt. 2020 14:35