mariesth

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

Administrativ teamleder lektorprogrammet
 

Studiebakgrunn

Mastergrad i religion og samfunn
Det teologiske fakultet, UiO (2009)

Bachelorgrad i religionsvitenskap, med fordypning i sosiologi
Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU (2006)

 

Arbeidserfaring

Avdeling for kompetansehevende studier og studieseksjonen
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Prosjektsekretær og vitenskapelig assistent for NFR prosjekt 
Broken Women, Healing Traditions? Indigenous Resources for Gender Critique and Religious-Social Transformation in the Contex of HIV/AIDS in KwaZulu-Natal
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
 

Emneord: Studieadministrasjon, Praksis, Lektorprogrammet, Universitetsskoler
Publisert 31. mars 2011 10:19 - Sist endret 17. des. 2018 10:04