ritasm

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

Tidligere arbeidsområder

Emneord: Utdanningsledelse, Rektorutdanningen, Studieadministrasjon, skolelederutdanning, Etter‐ og videreutdanning (EVU)
Publisert 18. nov. 2016 10:51 - Sist endret 17. nov. 2021 13:58