Ruben Bredal

Bilde av Ruben Bredal
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus 6. etasje
Postadresse Postboks 1161 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger HR-seksjonen Institutt for Statsvitenskap (Student)

Arbeidsområder

Bredal har vært koordinator for forskningsassistenter i et forskningsbasert etterutdanningsprosjekt, VIST - Video to Support Excellence in Teaching, fra august 2018 til juni 2021. I prosjektet samarbeidet forskere og lærere på utvalgte skoler i Oslo om å utvikle lærernes praksis og kompetanse. Prosjektet ble ledet av Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS).

Arrangementsmedarbeider under "QUINT Conference 2019 - Analysing Teaching Quality: Perspectives, Principles and Pitfalls", som ble arrangert den 18. til 20. juni av QUINT - Quality in Nordic Teaching.

 

Studier

Studerer Lektorprogrammet studieretning Kultur- og Samfunnsfag, med 80-gruppe i Samfunnsfag og 60-gruppe i Engelsk.

 

Faglige interesser

Utdanningspolitikk, Internasjonal politikk, Statsvitenskap, Psykologi, Retorikk, Økologi og Etologi.

 

Bakgrunn

Bredal fullførte Studiespesialisering med Språk, Samfunnsfag og Økonomi ved Den Norske Skolen i Rojales, en norsk skole i Spania. Før dette studerte han ett år Medier og Kommunikasjon, og ett år IKT-Servicefag ved Hamar Katedralskole.

Bredal har også tidligere vært daglig leder og markedsføringssjef for to prisvinnende ungdomsbedrifter, Taskmasters UB og IT-Service UB.

 

Verv

  • Styremedlem i instituttstyret (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) (jan 2018 til jan 2022)
  • Styremedlem i fakultetstyret (Det Utdanningsvitenskapelige fakultet) (jan 2018 til jan 2022)
  • Medlem av fakultetets ansettelsesutvalg (mai 2018 til jan 2021)
  • Representant i skolestyre ved Den Norske Skolen i Rojales, Spania (aug 2015 til jun 2017)

 

Emneord: Arrangementer, Lektorprogrammet, Ledelse, VIST, QUINT, Grafisk design
Publisert 14. juni 2019 12:57 - Sist endret 4. feb. 2022 08:47