annelieo

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Bærekraftdidaktikk, semiotikk, Charles Sanders Peirce, menneske-natur-relasjoner, sosial endring, (grønn) anarkisme, utopier, utopisk pedagogikk

PhD-prosjekt

I doktorgradsprosjektet mitt Being Human in the Anthropocene. Ideas in Social Studies Education forsker jeg på hvordan samfunnsfag som skolefag fremstiller det å være menneske. Jeg er interessert i ontologien og epistemologien faget bygger på og – relatert til det – fagets sentrale begreper, metoder og kompetanser. I doktorgradsprosjektet fokuserer jeg på klasseromspraksiser og narrativer i lærebøker. Denne empiriske delen belyses ut ifra et teoretisk rammeverk som bygger på den pragmatiske semiotikken til Charles Sanders Peirce.  

Studien er knyttet opp mot det større akademiske feltet bærekraftdidaktikk. Hvordan vi oppfatter oss som mennesker påvirker hvordan vi nærmer oss og ser på fenomener som bærekraft, f.eks. hvordan vi definerer bærekraftbegrepet og hvordan vi integrerer bærekraft i utdanningen.

Undervisning

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap: PPU3510d 

Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk: SDID 4001

Bakgrunn

M.A. i Kultur, miljø og bærekraft fra Senter for utvikling og miljø, UiO  (2014)

M.A. i Tysk språk fra Det humanistiske fakultet, UiO (2008)

B.A. i Tysk som fremmedspråk og Skandinaviske studier fra Universitetet i Greifswald/Tyskland (2007)

Lektor ved forskjellige videregående skoler i Oslo (2008-2016)

Publikasjoner

  • Ott, Annelie (2019). Kritisk tenkning og bærekraft i fagfornyelsen. I Ferrer, Marlen & Wetlesen, Annika (Red.), Kritisk tenkning i samfunnsfag. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031835. s. 30–44.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. sep. 2016 14:09 - Sist endret 15. okt. 2021 09:19