Annelie Ott

Bilde av Annelie Ott
English version of this page
Mobiltelefon +4794484492
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Utdanning for bærekraftig utvikling, kritisk tenkning, deliberasjon, semiotikk, pragmatisme

PhD-prosjekt

I mitt PhD-prosjekt forsker jeg på forståelsen av kritisk tenkning og bærekraftig utvikling. Prosjektet skal belyse spørsmål som: Hvordan forstår vi kritisk tenkning i Utdanning for bærekraftig utvikling? Hvordan jobber lærere i samfunnsfag med kritisk tenkning når de tar opp temaer relatert til bærekraftig utvikling? Og hvordan påvirker forskjellige didaktiske tilnærminger til kritisk tenkning elevenes læring? Forsknignen min baserer seg på elevintervjuer og klasseromsobservasjon. Det teoretiske grunnlaget er hentet fra Peirces pragmatiske semiotikk. 

Undervisning

Fagdidaktikk i samfunnskunnskap: PPU3510d 

Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk: SDID 4001

Verv

Styremedlem i Øyteatret - Oslos grønne teater

Bakgrunn

M.A. i Kutlur, miljø og bærekraft fra Senter for utvikling og miljø, UiO  (2014)

M.A. i Tysk språk fra Det humanistiske fakultet, UiO (2008)

B.A. i Tysk som fremmedspråk og Skandinaviske studier fra Universitetet i Greifswald/Tyskland (2007)

Lektor ved forskjellige videregående skoler i Oslo (2008-2016)

 

 

 

Publisert 19. sep. 2016 14:09 - Sist endret 10. apr. 2018 20:21

Forskergrupper

  • TEPEC