Anniken Furberg

Bilde av Anniken Furberg
English version of this page
Telefon +47 22844914
Rom 319
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Moltke Moes vei 35
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Teknologistøttet samarbeidslæring (Computer-supported Collaborative Learning, CSCL)
 • Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)
 • Elevers læringsprosesser med bruk av digitale læringsressurser
 • Betydningen av lærer-elev samtaler for elevers læringsprosesser
 • Analyser av klasseromsinteraksjon mellom elever, og mellom lærer(e) og elever
 • Teknologistøttet utforskende læring i naturfag (Inquiry-based learning)

Pågående forskningsaktiviteter

 • EVA2020 - Evaluering av fagfornyelsen: Intensjoner, prosesser og praksiser (2019-2015) er et forskningsbasert evalueringsprosjekt som har fått i oppdrag å evaluere ulike aspekter ved fagfornyelsen. Prosjektet gjennomføres i perioden 2019-2025, og skal utvikle kunnskap om prosessen fram mot etableringen av det nye læreplanverket, læreplanen og støtteressursenes kvalitet, styring og ledelse av læreplanarbeid, samt fagfornyelsens møte med skolens praksis og elevers læring. Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Mer informasjon

Fullførte prosjekter

 • REDE - Representasjon og deltakelse i naturfag (2016-2019), finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet Representasjon og deltakelse i naturfag (REDE) skal utvikle forskningsbaserte undervisningsmetoder og -ressurser med fokus på ulike representasjonsformer i naturfag på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Mer informasjon.
 • Ark&App (2014-2016), finansiert av Utdanningsdirektoratet - ARK&APP  viser hvordan skoleeiere, skoleledere og lærere velger læremidler, og hvilke funksjoner disse læremidlene har for læring og undervisning. Mer informasjon.
 • Science Created by You (SCY) (2008-2012) - Finansiert av EUs 7. rammeprogram med 12 partnere fra syv europeiske land. Total finansiering; 6 millioner euro. SCY aims to take science education to the next level by developing a flexible, open-ended learning environment that engages and empowers adolescent learners. Within this learning environment -called SCY-Lab- students embark on authentic 'SCY missions' that can be completed through constructive and productive learning activities. Mer informasjon.
 • Scientific Inquiry in Web-based Learning Environments (2004-2009). PhD-prosjekt, InterMedia/UV-fakultetet, Universitetet i Oslo
 • EduAction (2000-2004). Project leader. Funded by ITU and Telenor R&D
 • Ny teknologi - nye praksisformer (1999). Funded by ITU. Pedagogisk forskingsinstitutt, Universitetet i Oslo.

Undervisning

 • Lærerutdanning, ILS, UiO:
   • Seminarer og forelesninger i pedagogikk:
    • Lektorprogrammet: PROF3025
    • Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): PPU3210
  • Seminarundervisning i forskningsmetode, Lektorprogrammet:
   • DIFO4001
   • DIFO4015
  • Veiledning av PhD-studenter innen områdene IKT, læring og undervisning; veiledning av nyutdannede lærere.
  • PhD-utdanning:
   • UV9112 - Interaction Analysis: Methodological Perspectives on Learning and Communication

  Bakgrunn

  Utdanning

  • PhD (2010), Universitetet i Oslo. Tittel på avhandling: Scientific Inquiry in Web-based Learning Environments. Exploring technological, epistemic and institutional aspects of students' meaning making
  • Cand Paed (1998), Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgave: "Det tredje øyet" - En studie om ungdom, identitetsutvikling og refleksivitet i det senmoderne samfunn

  Arbeidserfaring

  • Professor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2019 - )
  • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2013 - 2019 )
  • Postdoktor, InterMedia/Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2010 - 2013)
  • Forsker, Telenor R&D (2000 - 2010)
  • PhD stipendiat, InterMedia/UV-fakultetet, Universitetet i Oslo (2004 - 2009)
  • Forskningsassistent, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (1999)

  Forskningsopphold ved utenlandske universiteter

  • Visiting scholar, Gratuate School of Education, University California, Berkeley: The WISE-Group led by prof. Marcia Linn. (March-April 2016)
  • Visiting scholar, Gratuate School of Education, University California, Berkeley: The WISE-Group led by prof. Marcia Linn. (May-August 2014)
  • Visting fellow, Graduate School of Education, University of Bristol (August 2006-January 2007)

  Verv og oppnevnelser

  Redaksjonsmedlem

  • International Journal of Computer-Supported Collaborative learning (ijCSCL)

  Annet

  • Forskergruppeleder i TEPEC (2017-2018)
  • Styremedlem/varamedlem i ILS instituttstyre, UiO (2015-2020)
  • Medlem i Fagrådet for lektorutdanningen ved UiO
  • Emnekoordinator for Lektorutdanningen: PROF3025 og Praktisk pedagogisk utdanning (PPU): PPU3210 (2013-2016)
  • Medlem av den sentrale klagenemnd ved Universitetet i Oslo (2014-2016)

  Priser

  2. prisvinner i The Kaleidoscope European Starting Researcher in Technology Enhanced Learning award, 2007 The European Network of Excellence Kaleidoscope.

   

  Emneord: Teknologibasert læring, samarbeidslæring, læring i naturfag, interaksjonsanalyse, sosiokulturell teori
  Publisert 1. mars 2013 08:37 - Sist endret 14. apr. 2021 17:36

  Prosjekter