Aud Marit Simensen

Professor emerita
Bilde av Aud Marit Simensen
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0851 Oslo
Emneord: Læring og utdanning, Læreplanstudier, Fagdidaktikk, Anvendt språkvitenskap

Publikasjoner

 • Simensen, Aud Marit (2019). A note on changing attitudes to linguistic errors in learner Language in English teaching in Norway, In Ari Huhta; Gudrun Erickson & Neus Figueras (ed.),  Developments in Language Education: A Memorial Volume in Honour of Sauli Takala.  EALTA & University of Jyväskylä.  ISBN 978-95139-7747-4.  Artikkel.  s 271 - 277
 • Simensen, Aud Marit (2019). PhD revisited: English in compulsory school. Aims and content, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03074-6.  Chapter 1.  s 16 - 34
 • Simensen, Aud Marit (2018). A Brief History of English Teaching and Learning in Norway, In Henrik Bøhn; Magne Dypedahl & Gro-Anita Myklevold (ed.),  Teaching and Learning English.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202547615.  Chapter 1.  s 18 - 37
 • Simensen, Aud Marit (2014). Skolefaget engelsk. Fra britisk engelsk til mange slags ”engelsker”– og veien videre. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  8(2)
 • Simensen, Aud Marit (2011). Europeiske institusjoners rolle i utviklingen av engelskfaget i norsk skole. Didaktisk Tidskrift.  ISSN 1101-7686.  20(3), s 157- 181 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2011). The relationship between an applied discipline and its 'parent disciplines' in English teaching in Norway. Histoire Epistémologie Langage.  ISSN 0750-8069.  s 39- 53 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2010). English in Scandinavia - a success story, In Dominic Wyse; Richard Andrews & James Hoffman (ed.),  The Routledge International Handbook of English, Language and Literacy Teaching.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46903-6.  40.  s 472 - 483 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2010). Fluency: An aim in teaching and a criterion in assessment. Acta didactica Norden.  ISSN 1504-9922.  4(1), s 1- 13 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2009). Om begrepet 'flyt'. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 2- 8 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2008). Paradigmeskifter i engelskfaget. Men hvor kommer ideene fra?, I: Geir Knudsen & Trude Evenshaug (red.),  Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-358-5.  kapittel.  s 75 - 99 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2006). Engelskdidaktikk - status og fremtidsperspektiver, I: Sigmund Ongstad (red.),  Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00911-7.  Kapittel 7.  s 163 - 180 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2005). Fremmedspråklærerens nye rolle: Frigjort og med større faglig og undervisningsmetodisk myndighet ved målstyring?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 4- 6
 • Simensen, Aud Marit (2005). Ja, engelsk er noe vi møter som barn og det er ikke lenger et fremmedspråk. Sprogforum.  ISSN 0909-9328.  (35), s 57- 61 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2005). Obligatorisk 2. fremmedspråk: En kjempeutfordring. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  28(1), s 4- 9 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). En kritisk analyse av noen sider av engelskopplæringen som forbilde for opplæringen i de andre fremmedspråkene i Norge. Didaktisk Tidskrift.  ISSN 1101-7686.  13(1-2), s 17- 23 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Fremmedspråkopplæringen ved et veiskille. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (3-4), s 97- 103 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Good bye to Engelsk hovedfag, In Aud Marit Simensen (ed.),  Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications.  Depart,ment of Teacher Education and School Development.  ISBN 82-90904-73-8.  Kapittel.  s 128 - 145 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Interkulturell kompetanse: Hvordan skal det forstås? Er det en målsetting spesielt for fremmedspråkene?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 5- 9 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Introduction, In Aud Marit Simensen (ed.),  Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications.  Depart,ment of Teacher Education and School Development.  ISBN 82-90904-73-8.  Introduction.  s 5 - 10 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2002). Engelsk på den ene siden og fransk, tysk osv. på den andre?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (1), s 15- 18 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2002). Introduction, In Aud Marit Simensen (ed.),  Teaching and Learning Foreign Languages. Issues and Ideas.  Unipub forlag.  ISBN 82-90904-67-3.  s 5 - 10 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2002). Studies of teaching materials. Why?, In Aud Marit Simensen (ed.),  Teaching and Learning Foreign Languages. Issues and Ideas.  Unipub forlag.  ISBN 82-90904-67-3.  s 123 - 139 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2002). To fluer i en smekk: Historie på tysk, heimkunnskap på engelsk, musikk på fransk?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1), s 18- 24 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit & Hellekjær, Glenn Ole (2002). Teacher education, In Michael Grenfell (ed.),  Modern Languages Across the Curriculum.  Routledge Mental Health.  ISBN 0-415-25483-3.  s 170 - 187 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2001). Engelsk, In  Fagdebatikk -- fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1164-6.  s 176 - 214 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2001). Subject didactics as the science of the foreign language teaching profession, In Marcel Bax & Jan-Wouter Zwart (ed.),  Reflections on Language and Language Learning.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 90-272-2584-2.  s 349 - 361 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1999). Læringsteoriers rolle i språkfag, I:  Papers on Language - Learning, Teaching, Assessment. Festskrift til Torsten Lindblad.  Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet..  Kapittel.  s 86 - 101 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1998). Content and language integrated learning: How to ensure success and avoid setbacks in Norway?, In David Marsh; Bruce Marsland & Anne Maljers (ed.),  Future Scenarios in Content and Language Integration Learning.  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.  ISBN 951-39-0296-X.  s 70 - 77 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1998). Fremmedspråkfagene og ulike oppfatninger om læring i perioden 1897-1997: Et raskt tilbakeblikk og en skisse av noen ideer i samtiden. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (1), s 16- 24 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1997). Language teacher training and bilingual education in Norway, In  Language Teacher Training and Bilingual Education.  University of Jyväskylä, Jyväskylä,, Finland.. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1995). Bruk av morsmålet kontra enspråklig undervisning i engelskfaget. Om teoretiske betingelser og klasseromspraksis. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  28(4), s 17- 25 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1995). 'Consciousness-raising' i 1990-årene - hva er det? Om grammatikkundervisning og pendelsvingninger. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  28(3), s 17- 27 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1994). Knekort er in - og det er også førtekstuelle aktiviteter, I: Elisabeth Braathu Ibsen; Svein Johansen & Siri Lundin Keller (red.),  Veiledning i fremmedspråk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-03291-4.  s 96 - 105 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1994). Kommunikativ undervisning og elevplanlegging i engelsk som fremmedspråk. Lingua.  ISSN 0024-3841.  48, s 1- 3 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1994). På gjensyn med morsmålet og oversettelsen i engelsk. Gjelder dette også det svenske skolefaget?. Didaktisk Tidskrift.  ISSN 1101-7686.  (3), s 64- 77 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1994). Threshold Level 1990: En mer omfattende målbeskrivelse, I: Elisabeth Braathu Ibsen; Svein Johansen & Siri Lundin Keller (red.),  Veiledning i fremmedspråk.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-03291-4.  s 17 - 30 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1992). Analysis of teaching materials: Why? Reflections on data from a research project, In Oddleif Leirbukt & Beate Lindemann (ed.),  Psycholinguistic and pedagogical aspects of foreign language learning.  Gunter Narr Verlag, Tübingen.  ISBN 3-8233-5042-0.  s 179 - 194 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1992). Kommunikativ fremmedspråkundervisning: Gammel vin i nye flasker bare - eller?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  76(3), s 140- 147 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1992). Prereading activities. A new buzz word and an example of the link between scholarly disciplines and the school subject, In Aud Marit Simensen & Anne-Marie Langvall Olsen (ed.),  Om språk og utdanning.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21587-3.  s 177 - 196 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (1992). Innledning, I: Aud Marit Simensen & Anne-Marie Langvall Olsen (red.),  Om språk og utdanning.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21587-3.
 • Simensen, Aud Marit (1991). Comments on Margaret Buchmann's paper, In Åsmund Lønning Strømnes; Håkon Pedersen & Rolf Grankvist (ed.),  Teori og praksis i pedagogikken. Er symbiose mulig?.  Tapir, Trondheim.  ISBN 82-519-0963-5.  s 33 - -38 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1991). Studiekvalitet og undervisningsforbedring: Et eksempel fra Wisconsin til sammenligning. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  s 7- 11 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1990). Adapted texts: A discussion of some aspects of reference in texts. Reading in a Foreign Language.  ISSN 0264-2425.  6(2), s 399- 411 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Aud Marit (2008). Engelsk i verden. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-016-0.  32 s. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2007). Teaching a Foreign Language Principles and Procedures. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0568-4.  322 s. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (ed.) (2003). Teaching and Learning a Foreign or Second Language. Studies and Applications. Depart,ment of Teacher Education and School Development.  ISBN 82-90904-73-8.  182 s. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (ed.) (2003). Teaching and Learning a Foreign or Second Language: Studies and Applications. Unipub forlag.  ISBN 82-90904-73-8.  182 s.
 • Simensen, Aud Marit (ed.) (2002). Teaching and Learning Foreign Languages: Issues and Ideas. Unipub forlag.  ISBN 82-90904-67-3.
 • Simensen, Aud Marit (ed.) (2002). Teaching and Learning Foreign Languages, Acta Didactica 3. University of Oslo, Unipub.  ISBN 82-90904-67-3.
 • Simensen, Aud Marit (ed.) (2002). Teaching and Learning Foreign Languages. Issues and Ideas. Unipub forlag.  ISBN 82-90904-67-3.
 • Simensen, Aud Marit (1998). Teaching a foreign language. Principles and procedures. Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-400-1.  330 s. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (red.) (1992). Om språk og utdanning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21587-3.
 • Simensen, Aud Marit & Olsen, Anne-Marie Langvall (ed.) (1992). Om språk og utdanning. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21587-3.

Se alle arbeider i Cristin

 • Simensen, Aud Marit (2016). English for Teachers and Learners. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  s 60- 61
 • Simensen, Aud Marit (2016). Reading and Teaching Literature. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret.  ISSN 1893-1499.  s 62- 62
 • Simensen, Aud Marit (2008, 22. september). Jubileumsbok om universitetets lærerutdanning. Utdanning nr 20/ 7. november 2008, s.38.eller http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____17684.aspx. [Internett]. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2008). Sløsing med ressurser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2008, 18. januar). Temaet "Ro, orden og disiplin i skolen" i serien "Den norske skolen makter ikke å gi elevene kunnskaper og ferdigheter", TV 2. [TV].  TV 2.
 • Simensen, Aud Marit & Trandem, Beate (red.) (2008). Engelsk i verden. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2007). Carl Knap: Rett mann til rett tid. ILS Jubileumsmagasin 1907-2007.  s 24- 26 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2007, 02. mai). Det engelske språkets stilling i Norge. [Radio].  www.srib.no (02.05.2007). Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2007, 15. november). Språksinken Norge.  Aftenposten.
 • Simensen, Aud Marit (2006). Hvordan lærer vi et fremmedspråk i vårt samfunn?. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2006, 16. juni). Kan ikke bare håpe og tro.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2005, 10. november). Bare engelsk?.  Dagsavisen.
 • Simensen, Aud Marit (2005, 15. mars). Engelsk seirer på alle fronter.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2005). Grader av fremmedspråk?. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2005). Store oppgaver for et lite miljø. Sproglæreren.  ISSN 0108-6154.  (4), s 14- 16 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit & Sirnes, Svein M. (2005, 10. september). Mer språkundervisning vil stille store krav til utdanning av lærere og lektorer.  Lektorbladet.
 • Simensen, Aud Marit (2005). Frigjort og med større faglig og undervisningsmetodisk myndighet ved målstyring?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 4- 6
 • Simensen, Aud Marit (2004, 22. juli). Sløser vi med ressurser?.  Dagsavisen. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2004). Store utfordringer og store fallgruver. Vis sammendrag
 • Dahl, Arve; Simensen, Aud Marit; Bråthen, Tore; Ahlvin, Petra & Svendsby, Ellen Kathrine (2003). Evaluering av behandlingsreise¨til varmt Syden for pasienter med nevromuskulære sykdommer. Behandlingseffekten i Syden sammenlignet med effekten i Norge 2 år tidligere.
 • Simensen, Aud Marit (2003). Bilingual Education in Europe. The state of the art and the role of the Council of Europe and the European Language Council. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Correspondence. ELT Journal.  ISSN 0951-0893.  57(4), s 423- 423 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Current Objectives in English as a Foreign Language in Western Europe. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Current trends in the assessment and testing of English as a Foreign Language in Western Europe. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Focus on the Idea of Intercultural Competence from the perspective of Western Europe. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Mother Tongue-related Problems for Learners of English as a Foreign Language. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2003). Research and Research Methods in English as a Foreign Language. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2002). Engelsk hovedfag med fagdidaktisk spesialisering. Noe for deg?. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2002). Heimkunnskap på engelsk. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 9- 9 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2001). Historie på tysk og musikk på fransk?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2000). Askepott i engelskfaget - for ever? Del 1. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 24- 28 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (2000). Askepott i engelskfaget - for ever? Del 2. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (3), s 18- 21 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1999). Shifts of paradigm: A dilemma in foreign language didactics as a major component in the education of teachers. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1999). A look at some of the literature about bilingual education. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1999). Ulike oppfatninger/teorier om læring av fremmedspråk florerer fortsatt. Hva skal vi tro på?. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1998). En integrering av fag og fremmedspråk i undervisningen. En fortryllende ide bare - eller?. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1998). From fascination to implementation? A note on some of the reasons for a local standstill in CLIL and an indication of some of the footwork that has to be done. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1998). Report from the conference in Linz, Austria, 16.-19. April 1998: "Subject didactics as the Sciences of the Teaching Profession". Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1998). The Teaching of English: Towards Communication and Cross-Cultural understanding. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1997). Bilingval undervisning. Hvordan forklare suksessen? Hvordan unngå tilbakeslagene?. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1997). Defining 'Bilingual education'. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1995). Den ene reformen avløser den andre. Blir det aldri fred å få? Om basisfagenes innflytelse på skolefaget engelsk. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1994). Diskurskompetanse som mål. Hva er det og hvordan kan en nå dette målet?. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 17- 28 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1994). Morsmålets funksjon og plass i engelskundervisningen. Et historisk perspektiv og en studie av endringer. Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1993). Ansvar for egen læring: Kanskje et Columbi egg? Differensieringsproblemet i fremmedspråksundervisningen, med eksempel fra engelskfaget. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (4), s 3- 11 Vis sammendrag
 • Simensen, Aud Marit (1992). Comments on Gerhard Westhoff's paper: Teacher education and national foreign language policies.
 • Simensen, Aud Marit (1992). Hvor går vi nå i vår fremmedspråkundervisning? Threshold Level 1990 og de nye signalene. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  25(4), s 3- 12 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2014 13:07 - Sist endret 16. nov. 2019 17:01