Aud Marit Simensen

Professor emerita
Bilde av Aud Marit Simensen
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0851 Oslo
Emneord: Læring og utdanning, Læreplanstudier, Fagdidaktikk, Anvendt språkvitenskap

Publikasjoner

  • Simensen, Aud Marit (2018). PhD revisited: A quarter of a century of assessment in the school subject English, In Ulrikke Elisabeth Rindal & Lisbeth M. Brevik (ed.),  English didactics in Norway - 30 years of doctoral research.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030746.  Chapter x.
  • Simensen, Aud Marit (2014). Skolefaget engelsk. Fra britisk engelsk til mange slags ”engelsker”– og veien videre. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  8(2)
  • Simensen, Aud Marit (2011). Europeiske institusjoners rolle i utviklingen av engelskfaget i norsk skole. Didaktisk Tidskrift.  ISSN 1101-7686.  20(3), s 157- 181 Vis sammendrag
  • Simensen, Aud Marit (2011). The relationship between an applied discipline and its 'parent disciplines' in English teaching in Norway. Histoire Epistémologie Langage.  ISSN 0750-8069.  s 39- 53 Vis sammendrag
  • Simensen, Aud Marit (2010). English in Scandinavia - a success story, In Dominic Wyse; Richard Andrews & James Hoffman (ed.),  The Routledge International Handbook of English, Language and Literacy Teaching.  Routledge.  ISBN 978-0-415-46903-6.  40.  s 472 - 483 Vis sammendrag
  • Simensen, Aud Marit (2010). Fluency: An aim in teaching and a criterion in assessment. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  4(1), s 1- 13 Vis sammendrag
  • Simensen, Aud Marit (2009). Om begrepet 'flyt'. Språk og språkundervisning.  ISSN 0038-8521.  (2), s 2- 8 Vis sammendrag
  • Simensen, Aud Marit (2008). Paradigmeskifter i engelskfaget. Men hvor kommer ideene fra?, I: Geir Knudsen & Trude Evenshaug (red.),  Universitetet og lærerutdanningen. Historiske perspektiver.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-358-5.  kapittel.  s 75 - 99 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Simensen, Aud Marit (2008). Engelsk i verden. Fremmedspråksenteret.  ISBN 978-82-8195-016-0.  32 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Simensen, Aud Marit (2008, 22. september). Jubileumsbok om universitetets lærerutdanning. Utdanning nr 20/ 7. november 2008, s.38.eller http://www.utdanningsnytt.no/templates/udf20____17684.aspx. [Internett]. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2014 13:07 - Sist endret 18. mars 2015 09:36