Bas Senden

Bilde av Bas Senden
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser og kompetanseområder

Jeg tar doktorgrad ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo og er tilknyttet NFR-prosjektet Teachers' effects on Student Outcomes (TESO). Min  forskning inkluderer innsamling og analyse av data for å undersøke effekten av læreres kompetanse og undervisningskvalitet på elevers læringsutbytte og motivasjon.

Forskningsinteressene mine ligger først og fremst innen undervisning og læring og storskala-undersøkelser, inkludert:

- indikatorer for læreres kompetanse og undervisningskvalitet

- kvantitative analyser

- komperative analyser

Akademisk bakgrunn

Applied Statistical Analysis, 2020, University of Gothenburg, Sweden

Ed. M, International Master in Educational Research (IMER), 2019, University of Gothenburg, Sweden

B. Ed, Educational Theory, 2017, Fontys University of Applied Sciences, Netherlands


Publikasjoner

Senden, B., Nilsen, T., & Blömeke, S. (2021). Instructional Quality: A Review of Conceptualizations, Measurement Approaches, and Research Findings. In M. Blikstad-Balas, K. Klette, & M. Tengberg (Red.), Ways of Analyzing Teaching Quality (pp. 140-172). Scandinavian University Press. https://doi.org/10.18261/9788215045054-2021-05

Teig, Nani; Bergem, Ole Kristian; Nilsen, Trude & Senden, Bas (2021). Gir utforskende arbeidsmåter i naturfag bedre læringsutbytte? I Nilsen, Trude & Kaarstein, Hege (Red.), Med blikket mot naturfag. Nye analyser av TIMSS-data og trender 2015-2021 (s. 46–72). Universitetsforlaget. https://doi.org/10.18261/9788215045108-2021-03.

 

Se alle arbeider i Cristin

  • Teig, Nani; Mittal, Oleksandra & Senden, Bas (2021). Seminar om ulike måter å analysere kvantitative data på. DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis, ILS, University of Oslo.
  • Mittal, Oleksandra & Senden, Bas (2020). Seminar on the analysis of quantitative data - quality in research. DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data, ILS, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. apr. 2020 09:42 - Sist endret 5. mai 2022 13:20