Beate Goldschmidt-Gjerløw

Bilde av Beate Goldschmidt-Gjerløw
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

I EDUCATE-prosjektet forsker jeg på hvordan lærere implementerer Fagfornyelsen i alle fag med et spesielt henblikk på livsmestring, digital og utforskende kompetanse. Jeg planlegger og gjennomfører datainnsamling ved skoler over hele landet, klargjør data for analyse, gjennomfører mixed methods-analyser og skriver artikler sammen med andre forskere i prosjektet.

Ny bok innen samfunnsfagdidaktikk: Goldschmidt-Gjerløw, Eriksen & Jore (red.) (2022). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen. Universitetsforlaget.

Faglig bakgrunn

I mitt doktorgradsarbeid ved Universitetet i Agder har jeg undersøkt lærere og elevers erfaringer og oppfatninger av samfunnsfagundervisning om sensitiv tematikk knyttet til kjønn, seksualitet, trakassering og overgrep i videregående opplæring (2018 – 2022).  Prosjektet har et mixed methods-design over tre faser, hvor jeg integrerer kvantitativ og kvalitativ data i hver fase. Min forskning tyder på at lærere i liten grad skaper rom for å snakke om overgrep mot barn og unge og seksuell trakassering blant jevnaldrende. Slik undervisning må styrkes både i lærerutdanningen og i skolen for å sikre anerkjennelse av barn og unges verdighet og rettigheter.

Jeg undervist i mange år i videregående opplæring innen politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, sosiologi og sosialantropologi, samfunnsfag (nå samfunnskunnskap) og språk. Min bakgrunn er master i statsvitenskap med spesialisering i fred og konfliktløsning. 

Emneord: Samfunnsfagdidaktikk, Mixed Methods research, fagfornyelsen.

Publikasjoner

 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Young Learners' Perceptions of Learning about Sexual and Gender-Based Harassment: The Struggle for Recognition in School. The International Journal of Children's Rights. ISSN 0927-5568. 30, s. 406–439. doi: 10.1163/15718182-30020005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøvik, Jeanette; Torstensen, Ragnhild & Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Pornografi og kritisk tenkning. I Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (Red.), Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049212. s. 111–130.
 • Teigen, Helene Maria Fiane; Steinnes, Kamilla Knutsen & Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Ungdom og kroppspress i sosiale medier. . I Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (Red.), Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049212. s. 149–168.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (2022). Undervisning som balansekunst. I Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (Red.), Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049212. s. 13–32.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Når kjønn og seksualitet utfordres i undervisning. I Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (Red.), Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049212. s. 169–188.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). #MeToo rammer også barn og ungdommer. I Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (Red.), Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215049212. s. 89–110.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2021). Exploring Variation in Norwegian Social Science Teachers’ Practice Concerning Sexuality Education: Who Teachers Are Matters and So Does School Culture. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. s. 1–16. doi: 10.1080/00313831.2020.1869072. Fulltekst i vitenarkiv
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate & Trysnes, Irene (2020). #MeToo in school: Teachers’ and young learners’ lived experience of verbal sexual harassment as a pedagogical opportunity. Human Rights Education Review (HRER). ISSN 2535-5406. 3(2), s. 27–48. doi: 10.7577/hrer.3720. Fulltekst i vitenarkiv
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate & Remkes, Merel (2019). Frontstage and Backstage in Argentina’s Transitional Justice Drama: The Niet@s’ Reconstruction of Identity on Social Media . International Journal of Transitional Justice. ISSN 1752-7716. 13(2), s. 349–367. doi: 10.1093/ijtj/ijz008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2019). Children's rights and teachers' responsibilities: Reproducing or transforming the cultural taboo on child sexual abuse? . Human Rights Education Review (HRER). ISSN 2535-5406. 2(1), s. 25–46. doi: 10.7577/hrer.3079. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (2022). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215049212. 216 s.
 • Goldschmidt- Gjerløw, Beate; Eriksen, Kristin Gregers & Jore, Mari Kristine (2022). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 9788215049212. 216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøvik, Jeanette; Torstensen, Ragnhild & Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2022). Pornografi og kritisk tenkning. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 11–15.
 • Jore, Mari Kristine & Goldschmidt- Gjerløw, Beate (2021). Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel; Vasstrøm, Mikaela; Skarpenes, Ove; Goldschmidt-Gjerløw, Beate & Tømte, Cathrine Edelhard [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen? Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate & Trysnes, Irene (2021). Verbal seksuell trakassering som en pedagogisk mulighet. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. 2, s. 48–53.
 • Trysnes, Irene; Skjølberg, Katja Haaversen-Westhassel; Skarpenes, Ove; Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Goldschmidt-Gjerløw, Beate & Jore, Mari Kristine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kroken på døra for den allmenndannende enhetsskolen? Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate & Draugedalen, Kjersti (2021). Hvor er anerkjennelsen av elevers menneskeverd og rettigheter i skolen? Et tema for lærer- og rektorutdanning. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Trysnes, Irene & Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2020). #MeToo in school: Teachers’ and young learners’ lived experience of verbal sexual harassment as a pedagogical opportunity.
 • Trysnes, Irene & Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2020). Vi må utdanne lærere som våger å undervise om seksuelle krenkelser. . Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2019). Identitet og overgangsrettferdighet i sosiale medier. [Internett]. Sosiologen.no.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2019). – Lærere må snakke med elevene om seksuelle overgrep, mener forsker. [Internett]. Forskning.no.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2019). Who teachers are matters: Exploring the correlations of teachers’ personal characteristics on teaching practice .
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2018). Samfunnsfagslærere som agenter for sosial rettferdighet.
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2018). Which factors shape if and how social science teachers address gender, sexuality and sexual violence in Norwegian upper-secondary classrooms? .
 • Goldschmidt-Gjerløw, Beate (2012). Questioning and assuming identities in a process of transitional justice : the case of Argentina’s found grandchildren . Universitetet i Tromsø.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. feb. 2022 15:37 - Sist endret 22. apr. 2022 13:41